×

با سلام در مورد پرونده سرقت در سرقتی شرکت داشتم که نه برنامه ای طر

با سلام در مورد پرونده سرقت در سرقتی شرکت داشتم که نه برنامه ای طرح کردم و نه وارد منزل شدم در واقعه وقتی سوار ماشین دوستم شدم و راه افتاد متوجه شدم که میخواد بره سرقت و از جانب ایشون مورد تهدید قرار گرفتم و بعد رفت داخل خانه منم تو ماشین نشستم ودر اخر از من خواست که شیشه رو بشکنم و با اصرار این کارو کردم بعد هم به منزل دوستم رفتیم و پولهارو شمرد ولی من هیچ سهمی بر نداشتم و هیچی نمخواستم حتی گفتم میخوام برم همچیز و بگم باز تهدید کرد که برو بگو من هم پای تورو میکشم وسط و حالا بعد از گذشت 2 سال و نیم دادگاه بهشون حکم داده چون دو نفر بودن یکی که برنامه ریزی کرده 2 سال و این دوستم که وارد منزل شده 3 سال با رد عین مال چیزی و گردن نگرفتن و به حکمشون اعتراض کردن پرونده رفت تجدید نظر و اولی اومد اعتراف کرد قاضی برای تکمیل پرونده فرستاد دادگاه بدوی و نفر دوم اومد اعتراف کرددر داگاه بدوی و هیچ اسمی از من نیاوردن هیچ کدوم در اعترافاتشون پرونده باز برگشت دادگاه تجدید نظر و در دادگاه تجدید نظر دوستم اسم من و اورده و گفته به پشتوانه ایشون بوده که من رفتم داخل و شیشه رو ایشون شکونده ولی هیچ سهمی بر نداشته و وارد منزل هم نشده حالا میخواستم تکلیف خودم رو بدونم عاجزانه کمک کنید چون واقعا من بیگناه هستم و کاری نکردم راهکار بهم بدین لطفا سریع چون دارم سکته میکنم

با-سلام-
در-مورد-پرونده-سرقت-
در-سرقتی-شرکت-داشتم-که-نه-برنامه-ای-طرح-کردم--و-نه-وارد-منزل-شدم-در-واقعه-وقتی-سوار-ماشین-دوستم-شدم-و-راه-افتاد-متوجه-شدم-که-میخواد-بره-سرقت-و-از-جانب-ایشون-مورد-تهدید-قرار-گرفتم-و-بعد-رفت-داخل-خانه-منم-تو-ماشین-نشستم-ودر-اخر-از-من-خواست-که-شیشه-رو-بشکنم-و-با-اصرار-این-کارو-کردم---بعد-هم-به-منزل-دوستم-رفتیم-و-پولهارو-شمرد-ولی-من-هیچ-سهمی-بر-نداشتم-و-هیچی-نمخواستم-حتی-گفتم-میخوام-برم-همچیز-و-بگم-باز-تهدید-کرد-که-برو-بگو-من-هم-پای-تورو-میکشم-وسط-و-حالا--بعد-از-گذشت-2-سال-و-نیم-دادگاه-بهشون-حکم-داده-چون-دو-نفر-بودن-یکی-که-برنامه-ریزی-کرده-2-سال-و-این-دوستم--که--وارد-منزل-شده-3-سال-با-رد-عین-مال--چیزی-و-گردن-نگرفتن-و-به-حکمشون-اعتراض-کردن-پرونده-رفت-تجدید-نظر-و-اولی-اومد-اعتراف-کرد-قاضی-برای-تکمیل-پرونده-فرستاد-دادگاه-بدوی-و-نفر-دوم-اومد-اعتراف-کرددر-داگاه-بدوی--و-هیچ-اسمی-از-من-نیاوردن-هیچ-کدوم-در-اعترافاتشون--پرونده-باز-برگشت-دادگاه-تجدید-نظر-و-در-دادگاه-تجدید-نظر--دوستم-اسم-من-و-اورده-و-گفته-به-پشتوانه-ایشون-بوده-که-من-رفتم-داخل-و-شیشه-رو-ایشون-شکونده-ولی-هیچ-سهمی-بر-نداشته-و-وارد-منزل-هم-نشده-حالا-میخواستم-تکلیف-خودم-رو-بدونم-عاجزانه-کمک-کنید-چون-واقعا-من-بیگناه-هستم-و-کاری-نکردم-راهکار-بهم-بدین-لطفا-سریع-چون-دارم-سکته-میکنم

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.