×

سلام علیکم پیمانکاری داریم که پروژه ای را در قالب ای پی سی در سال 96

سلام علیکم پیمانکاری داریم که پروژه ای را در قالب ای پی سی در سال 96 با مبلغ 30 میلیارد تومن برنده شده و در آن زمان نسبت به ارائه ساختار شکست کار اقدام کرده است. با توجه به تغییراتی که در کار بوده برخی از آیتم های ساختار شکست کار به کل حذف شده و در عمل انجام نشده است. با عنایت به اینکه پرداخت صورت وضعیت ها از سوی مشاور بر اساس ساختار شکست کار صورت میگیرد حال آیا پرداخت پول برای انجام کاری که در ساختار شکست کار وجود دارد اما در عمل انجام نشده است وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی و ارشاداتتان سپاسگزارم.

سلام-علیکم
پیمانکاری-داریم-که-پروژه-ای-را-در-قالب-ای-پی-سی-در-سال-96-با-مبلغ-30-میلیارد-تومن-برنده-شده-و-در--آن-زمان-نسبت-به-ارائه-ساختار-شکست-کار-اقدام-کرده-است.
با-توجه-به-تغییراتی-که-در-کار-بوده-برخی-از-آیتم-های-ساختار-شکست-کار-به-کل-حذف-شده-و-در-عمل-انجام-نشده-است.
با--عنایت-به-اینکه-پرداخت-صورت-وضعیت-ها-از-سوی-مشاور-بر-اساس-ساختار-شکست-کار-صورت-میگیرد-حال-آیا-پرداخت-پول-برای-انجام-کاری-که-در-ساختار-شکست-کار-وجود-دارد-اما-در-عمل-انجام-نشده-است-وجاهت-قانونی-دارد-یا-خیر؟

پیشاپیش-از-بذل-توجه-جنابعالی-و-ارشاداتتان-سپاسگزارم.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.