×

مدت یکسال است که 12 باب مغازه در خارج از حریم جاده و در داخل نوار خدما

مدت یکسال است که 12 باب مغازه در خارج از حریم جاده و در داخل نوار خدماتی یعنی موضوع ماده 17 قانون ایمنی راهها با ارایه تعهد به اداره راه مبنی بر ابقا تا زمان تعریض جاده ساخته ام اما متاسفانه در 18/12/91 اداره راه بدون داشتن تعریض جاده اقدام به تخریب کرکرهاو شیشه های مغازه کرد البته این تخریب بالغ بر80 حکم از دادستانی صورت گرفت آیا راه کار قانونی وجود دارد تا مجددا مغازها بازسازی شوند در صورت وجود راهکار به صورت تضمینی 2 باب مغازه که ارزش ریالی ان بالغ بر500 میلیون هست بابت حق الوکاله قرارداد خواهم بست

مدت-یکسال-است-که-12-باب-مغازه-در-خارج-از-حریم-جاده-و-در-داخل-نوار-خدماتی-یعنی-موضوع-ماده-17-قانون-ایمنی-راهها-با-ارایه-تعهد-به-اداره-راه-مبنی-بر-ابقا-تا-زمان-تعریض-جاده-ساخته-ام-اما-متاسفانه-در-18/12/91-اداره-راه-بدون-داشتن-تعریض-جاده-اقدام-به-تخریب-کرکرهاو-شیشه-های-مغازه-کرد-البته-این-تخریب-بالغ-بر80-حکم-از-دادستانی-صورت-گرفت-آیا-راه-کار-قانونی-وجود-دارد-تا-مجددا-مغازها-بازسازی-شوند-در-صورت-وجود-راهکار-به-صورت-تضمینی-2-باب-مغازه-که-ارزش-ریالی-ان-بالغ-بر500-میلیون-هست-بابت-حق-الوکاله-قرارداد-خواهم-بست
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.