×

سلام در یک سال قبل در دادگاه اعسار من پذیرفته شد واکنون در یک دادگاه

سلام در یک سال قبل در دادگاه اعسار من پذیرفته شد واکنون در یک دادگاه دیگر محکو م به پرداخت شدم اکنون می خواهم اعسار مجدد بگذارم ایا می توانم به اعسار قبل استناد کنم و شهود معرفی نکنم با این توضیح که در هر 2 پرونده شاکیم یک نفر است

سلام
-در-یک-سال-قبل-در-دادگاه-اعسار-من-پذیرفته-شد-واکنون-در-یک-دادگاه-دیگر-محکو-م-به-پرداخت-شدم-اکنون-می-خواهم-اعسار-مجدد-بگذارم-ایا-می-توانم-به-اعسار-قبل-استناد-کنم--و-شهود-معرفی-نکنم-با-این-توضیح-که-در-هر-2-پرونده-شاکیم-یک-نفر-است
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.