جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با سلام زوجه محل زندگی را ترک کرده ومنزل مادرش رفته زمانی که فرزند پسر 17 ماهه و شیرخوار بوده. و تقاضای مهریه کرده.اکنون بچه 2 ساله است زوجه هیچ دلیل قابل اثباتی جهت ترک منزل ندارد.تاکنون بچه توسط مادربزرگ پدری نگهداری شده.زوجه برای آوردن فشار می تواند بچه رابگیرد؟(به عبارت دیگر هرگاه زوجه به هردلیل غیرقابل اثباتی ترک منزل نمود می تواند همسرش را از فرزندش جداکند؟)قانون چه می گوید .درصورت امکان پاسخ وراهنمایی شما با مواد قانونی قابل ارایه به دادگاه جهت ممانعت از دادن بچه به زوجه تازمان طلاق.اگر زوجه نتواند هیچ دلیلی برای ترک منزل را ثابت کند میتوان روی صلاحیت زوجه مانور نمود؟

2پاسخ

پاسخ داده شده ساعت 18

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 90024448