×

با سلام زوجه محل زندگی را ترک کرده ومنزل مادرش رفته زمانی که فرزند پ

با سلام زوجه محل زندگی را ترک کرده ومنزل مادرش رفته زمانی که فرزند پسر 17 ماهه و شیرخوار بوده. و تقاضای مهریه کرده.اکنون بچه 2 ساله است زوجه هیچ دلیل قابل اثباتی جهت ترک منزل ندارد.تاکنون بچه توسط مادربزرگ پدری نگهداری شده.زوجه برای آوردن فشار می تواند بچه رابگیرد؟(به عبارت دیگر هرگاه زوجه به هردلیل غیرقابل اثباتی ترک منزل نمود می تواند همسرش را از فرزندش جداکند؟)قانون چه می گوید .درصورت امکان پاسخ وراهنمایی شما با مواد قانونی قابل ارایه به دادگاه جهت ممانعت از دادن بچه به زوجه تازمان طلاق.اگر زوجه نتواند هیچ دلیلی برای ترک منزل را ثابت کند میتوان روی صلاحیت زوجه مانور نمود؟

با-سلام
زوجه-محل-زندگی-را-ترک-کرده--ومنزل-مادرش-رفته-زمانی-که-فرزند-پسر-17-ماهه-و-شیرخوار-بوده.-و-تقاضای-مهریه-کرده.اکنون-بچه-2-ساله-است-زوجه-هیچ-دلیل-قابل-اثباتی-جهت-ترک-منزل-ندارد.تاکنون-بچه-توسط-مادربزرگ-پدری-نگهداری-شده.زوجه-برای-آوردن-فشار-می-تواند-بچه-رابگیرد؟(به-عبارت-دیگر-هرگاه-زوجه-به-هردلیل-غیرقابل-اثباتی-ترک-منزل-نمود-می-تواند-همسرش-را-از-فرزندش-جداکند؟)قانون-چه-می-گوید-.درصورت-امکان-پاسخ-وراهنمایی-شما-با-مواد-قانونی-قابل-ارایه-به-دادگاه-جهت-ممانعت-از-دادن-بچه-به-زوجه-تازمان-طلاق.اگر-زوجه-نتواند-هیچ-دلیلی-برای-ترک-منزل-را-ثابت-کند-میتوان-روی-صلاحیت-زوجه-مانور-نمود؟
وکیل  پاسخ داده شده ساعت 18

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.