×

سلام ما زمینی با کاربری کشاورزی از یکی از اعضا شورای دهداری لواسان بزر

سلام ما زمینی با کاربری کشاورزی از یکی از اعضا شورای دهداری لواسان بزرگ خریداری کردیم و طی 3سال اخیر اقدام یه دیوار کشی کلشت درخت و ساخت ملک در اون کردیم اواخر سال گذشته روی دیوار ملک توسط جهاد کشاورزی اخطار توفق ساخت نصب شد که با با مراجعه به شورای و پرس و جو از آنها پاسخی که گرفتیم ازشون این بود که:ما خودمون مسئله رو حل کردیم .اما متاسفانه روز چهارشنبه صبح تیمی از جهاد کشاورزی ملک مارو تخریب و با خاک یکسان کردن. اما اون ها نباید قبل از تخریب به ما ابلاغ میکردن؟ حالا که به شورای مراجعه کردیم اونها گفتن که حکم کتبی بهشون ابلاغ نشده بوده و موضوع رو شفاهی حل کرده بودن.ایا ما میتونیم از شورای یا جهاد ادعایی داشته باشیم باتوجه به خسارت زیادی که متحمل شدیم؟

سلام-ما-زمینی-با-کاربری-کشاورزی-از-یکی-از-اعضا-شورای-دهداری-لواسان-بزرگ-خریداری-کردیم-و-طی-3سال-اخیر-اقدام-یه-دیوار-کشی-کلشت-درخت-و-ساخت-ملک-در-اون-کردیم-اواخر-سال-گذشته-روی-دیوار-ملک-توسط-جهاد-کشاورزی-اخطار-توفق-ساخت-نصب-شد-که-با-با-مراجعه-به-شورای-و-پرس-و-جو-از-آنها-پاسخی-که-گرفتیم-ازشون-این-بود-که:ما-خودمون-مسئله-رو-حل-کردیم-.اما-متاسفانه-روز-چهارشنبه-صبح-تیمی-از-جهاد-کشاورزی-ملک-مارو-تخریب-و-با-خاک-یکسان-کردن.-اما-اون-ها-نباید-قبل-از-تخریب-به-ما-ابلاغ-میکردن؟-حالا-که-به-شورای-مراجعه-کردیم-اونها-گفتن-که-حکم-کتبی-بهشون-ابلاغ-نشده-بوده-و-موضوع-رو-شفاهی-حل-کرده-بودن.ایا-ما-میتونیم-از-شورای-یا-جهاد-ادعایی-داشته-باشیم-باتوجه-به-خسارت-زیادی-که-متحمل-شدیم؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.