×

با سلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانبان هیات مدیره و بازرس

با سلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانبان هیات مدیره و بازرس یک برج مسکونی در تهران بودیم(جمعا 6 نفر) که یکی از ساکنین از ما به جهت افزایش شارژ و با درست کردن صورت جلسه عزل و سایر اسناد طراحی شده توسط خودشان شکایت کرده و رای اشاره شده در ذیل این نامه به دلیل عدم توجه جدی اینجانبان علیه ما صادر گردید.لطفا به سوالات بنده پاسخ دقیق و صریح جهت تصمیم گیری و اقدام ارائه بفرمایید. با توجه به حساسیت شغلی اینجانبان آیا رای صادره در صورت تایید در مرحله تجدید نظر و واریز مبلغ جریمه در سابقه کیفری ما ثبت شده و در صورت استعلام از پلیس بعلاوه 10 برای عضویت در هیات مدیره شرکت های بورسی و غیره جزو سابقه ما درج می شود؟ اگر جزو سابقه درج می شود روش رفع اثر آن چیست و اگر راه قانونی دارد لطفا وکیل متخصص این امر را به بنده معرفی کنید؟ علی الظاهر بر اساس ماده 25 محکومیت بر اساس نوع آن بعد از گذشت مدتی از سابقه فرد پاک می گردد خواهشمند است بعد از مطالعه دقیق رای ارسال شده بفرمایید این رای ما چند سال در سابقه باقی می ماند و چگونه حذف می شود؟ هم چنین با توجه به حذف سایر عناوین اتهام ذکر شده در متن رای و و صدور حکم بر اساس خیانت بر امانت علت درج تمامی عناوین مجرمانه منتسب شده توسط شاکی در بخش اتهام چیست و آیا در صورت استعلام این عناوین در برگه دریافت سوء پیشینه برا ما ذکر می گردند و یا فقط عنوان خیانت در امانت می آید متن رای صادر شده شاکی:آقای 0000وکالت آقای000 متهمین0000: اتهام خیانت در امانت و تصرف عدوانی و جعل و تحصیل مال نامشروع رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان 000000همگی با وکالت آقای 000دایر بر خیانت در امانت دادگاه با عنایت به شکایت شاکی ، صورتجلسه مجمع عمومی ، اظهار نامه عزل بازرسی و امضاء هیات مدیره ،اسناد حاکی از تحقق امانت، تامین دلیل صورت گرفته ،صورت جلسه هیئت ارشد سنی و دفاع بلاوجه متهمین اتهام انتسابی را نسبت به ایشان محرز و مسلم دانسته بنابراین بااستناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و با اعمال ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به لحاظ وضع خاص متهمین و فقدان سابقه کیفری هرکدام را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و اعلام می دارد که رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

با-سلام
احتراما-به-استحضار-می-رساند-که-اینجانبان-هیات-مدیره--و-بازرس-یک-برج-مسکونی-در-تهران-بودیم(جمعا-6-نفر)-که-یکی-از-ساکنین-از-ما--به-جهت-افزایش-شارژ-و-با-درست-کردن-صورت-جلسه-عزل-و-سایر-اسناد-طراحی-شده-توسط-خودشان--شکایت-کرده-و-رای-اشاره-شده-در-ذیل-این-نامه-به-دلیل-عدم-توجه-جدی-اینجانبان-علیه-ما-صادر-گردید.لطفا-به-سوالات-بنده--پاسخ-دقیق-و-صریح-جهت-تصمیم-گیری-و-اقدام-ارائه-بفرمایید.
-با-توجه-به-حساسیت-شغلی-اینجانبان-آیا-رای-صادره-در-صورت-تایید-در-مرحله-تجدید-نظر-و-واریز-مبلغ-جریمه-در-سابقه-کیفری-ما-ثبت-شده-و-در-صورت-استعلام-از-پلیس-بعلاوه-10-برای-عضویت-در-هیات-مدیره-شرکت-های-بورسی-و-غیره-جزو-سابقه-ما-درج-می-شود؟
-اگر-جزو-سابقه-درج-می-شود-روش-رفع-اثر-آن-چیست-و-اگر-راه-قانونی-دارد-لطفا-وکیل-متخصص-این-امر-را-به-بنده-معرفی-کنید؟
علی-الظاهر-بر-اساس-ماده-25-محکومیت-بر-اساس-نوع-آن-بعد-از-گذشت-مدتی-از-سابقه-فرد-پاک-می-گردد-خواهشمند-است-بعد-از-مطالعه-دقیق-رای-ارسال-شده-بفرمایید-این-رای-ما-چند-سال-در-سابقه-باقی-می-ماند-و-چگونه-حذف-می-شود؟
هم-چنین-با-توجه-به-حذف-سایر-عناوین-اتهام-ذکر-شده-در-متن-رای-و-و-صدور-حکم-بر-اساس-خیانت-بر-امانت-علت-درج-تمامی-عناوین-مجرمانه-منتسب-شده-توسط-شاکی-در-بخش-اتهام--چیست-و-آیا-در-صورت-استعلام-این-عناوین-در-برگه-دریافت-سوء-پیشینه-برا-ما-ذکر-می-گردند-و-یا-فقط-عنوان-خیانت-در-امانت-می-آید
-
متن-رای-صادر-شده
شاکی:آقای-0000وکالت-آقای000
متهمین0000:
اتهام-خیانت-در-امانت-و-تصرف-عدوانی-و-جعل-و-تحصیل-مال-نامشروع
رای-دادگاه
در-خصوص-اتهام-آقایان-000000همگی-با-وکالت-آقای--000دایر-بر-خیانت-در-امانت-دادگاه-با-عنایت-به-شکایت-شاکی-،-صورتجلسه-مجمع-عمومی-،-اظهار-نامه-عزل-بازرسی-و-امضاء-هیات-مدیره-،اسناد-حاکی-از-تحقق-امانت،-تامین-دلیل-صورت-گرفته-،صورت-جلسه-هیئت-ارشد-سنی-و-دفاع-بلاوجه-متهمین-اتهام-انتسابی-را-نسبت-به-ایشان-محرز-و-مسلم-دانسته-بنابراین-بااستناد-به-ماده-674-قانون-مجازات-اسلامی-مصوب-سال-1375-و-با-اعمال-ماده-38-قانون-مجازات-اسلامی-مصوب-سال-1392-به-لحاظ-وضع-خاص-متهمین-و-فقدان-سابقه-کیفری-هرکدام-را-به-پرداخت-مبلغ-پنج-میلیون-ریال-به-عنوان-جزای-نقدی-به-نفع-صندوق-دولت-محکوم-می-نماید-و-اعلام-می-دارد-که-رای-صادره-حضوری-بوده-و-ظرف-مدت-20-روز-پس-از-ابلاغ-قابل-تجدید-نظر-در-محاکم-محترم-تجدید-نظر-استان-تهران-می-باشد.
با سلام در مورد امور آپارتمانها قانون خاص داریم و باید براساس آن صاحبان منازل رفتار کنند. بموجب ماده 23 ق.م.ا جرائم درجه شش به بالا محرومیت از حقوق اجتماعی ایجاد می شود و جزای نقدی 500تومن درجه 7و8 هست و محرومیت از حقوق اجتماعی ندارد. در سوابق شما درج می شود ولی اگر از دادگاه استعلام شود با توجه به مطلب قبلی می نویسند محکومیت موثر کیفری ندارد. چون شما محکوم به جزای نقدی شدید محرومیت از حقوق اجتماعی ندارید. براساس محکومیت اظهار نظر می شود و اتهامات فاقد مجازات موثر در سابقه نیست. نگران نباشید مجازات ذکر شده محکومیت موثر نیست و سایقه محسوب نمی شود.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.