×

آیا اداره آگاهی بدون داشتن شاکی آن هم سرقت ،میتواند شخصی رابدونه س

آیا اداره آگاهی بدون داشتن شاکی آن هم سرقت ،میتواند شخصی رابدونه سابقه سرقت آن هم دردونوبت،مورد ضرب شصت قرار دهد

آیا--اداره-آگاهی-بدون-داشتن-شاکی--آن--هم-سرقت-،میتواند-شخصی--رابدونه-سابقه--سرقت-آن-هم-دردونوبت،مورد-ضرب-شصت-قرار-دهد
وکیل  با سلام اداره آگاهی به هیچ عنوان حق ضرب وشتم متهمان را ندارد ودر موضوع مطرح شده ،بدون دلیل حتی نمی تواند شما را احضار کند چه برسد به ضرب .

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.