×

سلام . یک موسسه فرهنگی غیر تجاری سه سهام دار دارد . سهامداران موجو

سلام . یک موسسه فرهنگی غیر تجاری سه سهام دار دارد . سهامداران موجودباهم توافق کردند که بعداز فوتشان وراث حق هیچ گونه ادعایی را نداشته وسهمشان در موسسه باقی بماندو زیر نظر هیات مدیره تصمیم گیری گردد . راه حل قانونی که این توافق پابرجا بماند چیست.

سلام-.-
یک-موسسه-فرهنگی-غیر-تجاری-سه-سهام-دار-دارد-.
-سهامداران-موجودباهم-توافق-کردند-که-بعداز-فوتشان-وراث-حق-هیچ-گونه-ادعایی-را-نداشته-وسهمشان-در-موسسه-باقی-بماندو-زیر-نظر-هیات-مدیره-تصمیم-گیری-گردد-.
راه-حل-قانونی-که-این-توافق-پابرجا-بماند-چیست.
وکیل  سلام ارث متعلق به وراث می باشد و مورث هر تصمیمی بگیرد تا ثلث اموالش معتبر و نسبت به باقی اموال تاثیری ندارد . و اگر بصورت خاص در مورد مالی بخواهند تصمیمی بگیرند که وراث تغییر ندهند فقط وقف به اولاد نسل بعد نسل می باشد که می تواند این امر ابدی باشد می تواند تا نسل مشخصی باشد می تواند تا زمان معینی باشد . در غیر این صورت وراث بعد فوت آنها هر تصمیمی می توانند بگیرند زیرا آنها صاحب مال هستند

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.