با سلام و خسته نباشید خدمت شما بنده یک فرد کارگر در سایپا میباشم که د

با سلام و خسته نباشید خدمت شما بنده یک فرد کارگر در سایپا میباشم که در تاریخ 92/1/4 عقد نمودم که پس از گذشت 4 روز از زمان عقد تصادف کردم که مقصر حادثه خودم بودم و خانوم بنده که سرنشین خودرو بود از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی شد که پس از اعزام او به بیمارستان و گرفتن عکس و معاینه توسط پزشک گفته شد که فقط یکی از مهره ها ترک جزیی خورده که برای اطمینان به بیمارستان الزهرای اصفهان برده شد و پس از انجام سی تی اسکن گفته شد که با بستن کمربند مخصوص به مدت 2 الی 3 ماه مهره جوش خواهد خورد لذا بعد از مدتی احساس بهبودی کرد و با توجه به جلسات فیزیوتراپی که توسط پزشک برای او نوشته شد متاسفانه بعد از مدتی رفتن به فیزیوتراپی دوباره احساس درد کرد که ایشان را به اصفهان بردم و ام آر آی از او گرفته شد و با بردن عکس پیش 2 متخصص گفته شد که نیاز به عمل ندارد و با خوردن دارو و یک سری جلسات درمانی مشکل برطرف میشود اما متاسفانه ایشان از خوردن داروها و رفتن به جلسات درمانی امتناع کرد و گفت باید به تهران پیش متخصص برود و با توجه به اینکه اصرار کردم همراهش باشم گفت نیازی نیست با پدرم میروم لذا بعد از تماس تلفنی با ایشان گفت که باید یک سری عکسهای دیجیتال از ستون مهره ها گرفته شود تا نظر قطعی گفته شود که با بردن عکسها پیش متخصص به او گفته شده بود که باید عمل کنی لذا بعد از برگشت از تهران مجددا یک نوبت پیش یکی از بهترین متخخص های اصفهان گرفتم که پس از بردن ایشان و نشان دادن عکسها گفته شد فعلا نیاز به عمل ندارد و پس از گذشت 7 سال عمل کند اما همسرم گفت که متخصص تهران گفته باید سریع عمل کنی که گفته شد آنها فکر منافع خودشان هستن نه به فکر بیمار که برای ایشان دارو تجویز نمودن ولی متاسفانه دوباره ایشان از خوردن داروها امتناع کردن و اصرار بر عمل کردن و با توجه به اینکه یک سری اختلافات جزیی در مدت 7 ماه عقدی که بودیم داشتیم و قبل از عمل کردن به مدت 12 روز در خانه بودن و در این مدت با توجه به 2 بار مراجعه بنده به خانه اشان در را به روی بنده باز نکردن و بدون بنده و بیخبر از تاریخ عمل و کدام بیمارستان عمل کردن که متاسفانه چه قبل عمل چه بعد عمل با توجه به تماسهای گرفته شده چه از طرف من چه از طرف خانواده جوابمان را ندادن که پس از مراجعه شروع به شکایت از بنده نمودن که هم شکایت برای مهریه هم دیه هم نفقه نمودن که مهریه بریده شده برای ایشان هر 4 ما یک سکه و بحث دیه ایشان با توجه به اینکه خودرو بنده بیمه بوده سال 94 بیمه با ایشان تسویه حساب خواهد کرد که رقمی بالاتر از آنچه خرج کردن میدهد در مورد نفقه بگویم که هم به صورت کیفری شکایت شده هم حقوقی که برای بحث حقوقی باید کارشناسی شود اما در مورد کیفری با توجه به اینکه در دوران عقد بودیم و همسرم دوشیزه میباشدو دادیاری برای بنده کیفرخواست صادر کرده که با توجه به لایحه ای که در این مورد نوشتم که با توجه به وحدت رویه شماره 633 مورخه 78/2/14 در هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب 75/3/2 با ادعا شاکیه منطبق نیست و همچنین جواب اظهارنامه ای مبنی بر عدم تمکین به لحاط استفاده از حق حبس که زمینه پرونده شده متاسفانه رییس دادگاه نیز کیفرخواست دادیار را تایید کردند و برای بنده 6 ماه حبس تعزیری در نظر گرفتن لذا آیا بحث کیفری شامل حال بنده میشود با تشکر

با-سلام-و-خسته-نباشید-خدمت-شما
بنده-یک-فرد-کارگر-در-سایپا-میباشم-که-در-تاریخ-92/1/4-عقد-نمودم-که-پس-از-گذشت-4-روز-از-زمان-عقد-تصادف-کردم-که-مقصر-حادثه-خودم-بودم-و-خانوم-بنده-که-سرنشین-خودرو-بود-از-ناحیه-کمر-دچار-آسیب-دیدگی-شد-که-پس-از-اعزام-او-به-بیمارستان-و-گرفتن-عکس-و-معاینه-توسط-پزشک-گفته-شد-که-فقط-یکی-از-مهره-ها-ترک-جزیی-خورده-که-برای-اطمینان-به-بیمارستان-الزهرای-اصفهان-برده-شد-و-پس-از-انجام-سی-تی-اسکن-گفته-شد-که-با-بستن-کمربند-مخصوص-به-مدت-2-الی-3-ماه-مهره-جوش-خواهد-خورد-لذا-بعد-از-مدتی-احساس-بهبودی-کرد-و-با-توجه-به-جلسات-فیزیوتراپی-که-توسط-پزشک-برای-او-نوشته-شد-متاسفانه-بعد-از-مدتی-رفتن-به-فیزیوتراپی-دوباره-احساس-درد-کرد-که-ایشان-را-به-اصفهان-بردم-و-ام-آر-آی-از-او-گرفته-شد-و-با-بردن-عکس-پیش-2-متخصص-گفته-شد-که-نیاز-به-عمل-ندارد-و-با-خوردن-دارو-و-یک-سری-جلسات-درمانی-مشکل-برطرف-میشود-اما-متاسفانه-ایشان-از-خوردن-داروها-و-رفتن-به-جلسات-درمانی-امتناع-کرد-و-گفت-باید-به-تهران-پیش-متخصص--برود-و-با-توجه-به-اینکه-اصرار-کردم-همراهش-باشم-گفت-نیازی-نیست-با-پدرم-میروم-لذا-بعد-از-تماس-تلفنی-با-ایشان-گفت-که-باید-یک-سری-عکسهای-دیجیتال-از-ستون-مهره-ها-گرفته-شود-تا-نظر-قطعی-گفته-شود-که-با-بردن-عکسها-پیش-متخصص-به-او-گفته-شده-بود-که-باید-عمل-کنی-لذا-بعد-از-برگشت-از-تهران-مجددا-یک-نوبت-پیش-یکی-از-بهترین-متخخص-های-اصفهان-گرفتم-که-پس-از-بردن-ایشان-و-نشان-دادن-عکسها-گفته-شد-فعلا-نیاز-به-عمل-ندارد-و-پس-از-گذشت-7-سال-عمل-کند-اما-همسرم-گفت-که-متخصص-تهران-گفته-باید-سریع-عمل-کنی-که-گفته-شد-آنها-فکر-منافع-خودشان-هستن-نه-به-فکر-بیمار-که-برای-ایشان-دارو-تجویز-نمودن-ولی-متاسفانه-دوباره-ایشان-از-خوردن-داروها-امتناع-کردن-و-اصرار-بر-عمل-کردن--و-با-توجه-به-اینکه-یک-سری-اختلافات-جزیی-در-مدت-7-ماه-عقدی-که-بودیم-داشتیم-و-قبل-از-عمل-کردن-به-مدت-12-روز-در-خانه-بودن-و-در-این-مدت-با-توجه-به-2-بار-مراجعه-بنده-به-خانه-اشان-در-را-به-روی-بنده-باز-نکردن-و-بدون-بنده-و-بیخبر-از-تاریخ-عمل-و-کدام-بیمارستان-عمل-کردن-که-متاسفانه-چه-قبل-عمل-چه-بعد-عمل-با-توجه-به-تماسهای-گرفته-شده-چه-از-طرف-من-چه-از-طرف-خانواده-جوابمان-را-ندادن-که-پس-از-مراجعه-شروع-به-شکایت-از-بنده-نمودن-که-هم-شکایت-برای-مهریه-هم-دیه-هم-نفقه-نمودن-که-مهریه-بریده-شده-برای-ایشان-هر-4-ما-یک-سکه-و-بحث-دیه-ایشان-با-توجه-به-اینکه-خودرو-بنده-بیمه-بوده-سال-94-بیمه-با-ایشان-تسویه-حساب-خواهد-کرد-که-رقمی-بالاتر-از-آنچه-خرج-کردن-میدهد-در-مورد-نفقه-بگویم-که-هم-به-صورت-کیفری-شکایت-شده-هم-حقوقی-که-برای-بحث-حقوقی-باید-کارشناسی-شود-اما-در-مورد-کیفری-با-توجه-به-اینکه-در-دوران-عقد-بودیم-و-همسرم-دوشیزه-میباشدو-دادیاری-برای-بنده-کیفرخواست-صادر-کرده-که-با-توجه-به-لایحه-ای-که-در-این-مورد-نوشتم-که-با-توجه-به-وحدت-رویه-شماره-633-مورخه-78/2/14-در-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور-مصوب-75/3/2-با-ادعا-شاکیه-منطبق-نیست--و-همچنین-جواب-اظهارنامه-ای--مبنی-بر-عدم-تمکین-به-لحاط-استفاده-از-حق-حبس-که-زمینه-پرونده-شده-متاسفانه-رییس-دادگاه-نیز-کیفرخواست-دادیار-را-تایید-کردند-و-برای-بنده-6-ماه-حبس-تعزیری-در-نظر-گرفتن-لذا-آیا-بحث-کیفری-شامل-حال-بنده-میشود-با-تشکر
پاسخ داده شد

    

پست های مرتبط

با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر

سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند

مشاهده پاسخ کامل

آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟

سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون

سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد

مشاهده پاسخ کامل

سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟

به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد

مشاهده پاسخ کامل

باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر

سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.