×

با سلام و خسته نباشید خدمت شما بنده یک فرد کارگر در سایپا میباشم که د

با سلام و خسته نباشید خدمت شما بنده یک فرد کارگر در سایپا میباشم که در تاریخ 92/1/4 عقد نمودم که پس از گذشت 4 روز از زمان عقد تصادف کردم که مقصر حادثه خودم بودم و خانوم بنده که سرنشین خودرو بود از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی شد که پس از اعزام او به بیمارستان و گرفتن عکس و معاینه توسط پزشک گفته شد که فقط یکی از مهره ها ترک جزیی خورده که برای اطمینان به بیمارستان الزهرای اصفهان برده شد و پس از انجام سی تی اسکن گفته شد که با بستن کمربند مخصوص به مدت 2 الی 3 ماه مهره جوش خواهد خورد لذا بعد از مدتی احساس بهبودی کرد و با توجه به جلسات فیزیوتراپی که توسط پزشک برای او نوشته شد متاسفانه بعد از مدتی رفتن به فیزیوتراپی دوباره احساس درد کرد که ایشان را به اصفهان بردم و ام آر آی از او گرفته شد و با بردن عکس پیش 2 متخصص گفته شد که نیاز به عمل ندارد و با خوردن دارو و یک سری جلسات درمانی مشکل برطرف میشود اما متاسفانه ایشان از خوردن داروها و رفتن به جلسات درمانی امتناع کرد و گفت باید به تهران پیش متخصص برود و با توجه به اینکه اصرار کردم همراهش باشم گفت نیازی نیست با پدرم میروم لذا بعد از تماس تلفنی با ایشان گفت که باید یک سری عکسهای دیجیتال از ستون مهره ها گرفته شود تا نظر قطعی گفته شود که با بردن عکسها پیش متخصص به او گفته شده بود که باید عمل کنی لذا بعد از برگشت از تهران مجددا یک نوبت پیش یکی از بهترین متخخص های اصفهان گرفتم که پس از بردن ایشان و نشان دادن عکسها گفته شد فعلا نیاز به عمل ندارد و پس از گذشت 7 سال عمل کند اما همسرم گفت که متخصص تهران گفته باید سریع عمل کنی که گفته شد آنها فکر منافع خودشان هستن نه به فکر بیمار که برای ایشان دارو تجویز نمودن ولی متاسفانه دوباره ایشان از خوردن داروها امتناع کردن و اصرار بر عمل کردن و با توجه به اینکه یک سری اختلافات جزیی در مدت 7 ماه عقدی که بودیم داشتیم و قبل از عمل کردن به مدت 12 روز در خانه بودن و در این مدت با توجه به 2 بار مراجعه بنده به خانه اشان در را به روی بنده باز نکردن و بدون بنده و بیخبر از تاریخ عمل و کدام بیمارستان عمل کردن که متاسفانه چه قبل عمل چه بعد عمل با توجه به تماسهای گرفته شده چه از طرف من چه از طرف خانواده جوابمان را ندادن که پس از مراجعه شروع به شکایت از بنده نمودن که هم شکایت برای مهریه هم دیه هم نفقه نمودن که مهریه بریده شده برای ایشان هر 4 ما یک سکه و بحث دیه ایشان با توجه به اینکه خودرو بنده بیمه بوده سال 94 بیمه با ایشان تسویه حساب خواهد کرد که رقمی بالاتر از آنچه خرج کردن میدهد در مورد نفقه بگویم که هم به صورت کیفری شکایت شده هم حقوقی که برای بحث حقوقی باید کارشناسی شود اما در مورد کیفری با توجه به اینکه در دوران عقد بودیم و همسرم دوشیزه میباشدو دادیاری برای بنده کیفرخواست صادر کرده که با توجه به لایحه ای که در این مورد نوشتم که با توجه به وحدت رویه شماره 633 مورخه 78/2/14 در هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب 75/3/2 با ادعا شاکیه منطبق نیست و همچنین جواب اظهارنامه ای مبنی بر عدم تمکین به لحاط استفاده از حق حبس که زمینه پرونده شده متاسفانه رییس دادگاه نیز کیفرخواست دادیار را تایید کردند و برای بنده 6 ماه حبس تعزیری در نظر گرفتن لذا آیا بحث کیفری شامل حال بنده میشود با تشکر

با-سلام-و-خسته-نباشید-خدمت-شما
بنده-یک-فرد-کارگر-در-سایپا-میباشم-که-در-تاریخ-92/1/4-عقد-نمودم-که-پس-از-گذشت-4-روز-از-زمان-عقد-تصادف-کردم-که-مقصر-حادثه-خودم-بودم-و-خانوم-بنده-که-سرنشین-خودرو-بود-از-ناحیه-کمر-دچار-آسیب-دیدگی-شد-که-پس-از-اعزام-او-به-بیمارستان-و-گرفتن-عکس-و-معاینه-توسط-پزشک-گفته-شد-که-فقط-یکی-از-مهره-ها-ترک-جزیی-خورده-که-برای-اطمینان-به-بیمارستان-الزهرای-اصفهان-برده-شد-و-پس-از-انجام-سی-تی-اسکن-گفته-شد-که-با-بستن-کمربند-مخصوص-به-مدت-2-الی-3-ماه-مهره-جوش-خواهد-خورد-لذا-بعد-از-مدتی-احساس-بهبودی-کرد-و-با-توجه-به-جلسات-فیزیوتراپی-که-توسط-پزشک-برای-او-نوشته-شد-متاسفانه-بعد-از-مدتی-رفتن-به-فیزیوتراپی-دوباره-احساس-درد-کرد-که-ایشان-را-به-اصفهان-بردم-و-ام-آر-آی-از-او-گرفته-شد-و-با-بردن-عکس-پیش-2-متخصص-گفته-شد-که-نیاز-به-عمل-ندارد-و-با-خوردن-دارو-و-یک-سری-جلسات-درمانی-مشکل-برطرف-میشود-اما-متاسفانه-ایشان-از-خوردن-داروها-و-رفتن-به-جلسات-درمانی-امتناع-کرد-و-گفت-باید-به-تهران-پیش-متخصص--برود-و-با-توجه-به-اینکه-اصرار-کردم-همراهش-باشم-گفت-نیازی-نیست-با-پدرم-میروم-لذا-بعد-از-تماس-تلفنی-با-ایشان-گفت-که-باید-یک-سری-عکسهای-دیجیتال-از-ستون-مهره-ها-گرفته-شود-تا-نظر-قطعی-گفته-شود-که-با-بردن-عکسها-پیش-متخصص-به-او-گفته-شده-بود-که-باید-عمل-کنی-لذا-بعد-از-برگشت-از-تهران-مجددا-یک-نوبت-پیش-یکی-از-بهترین-متخخص-های-اصفهان-گرفتم-که-پس-از-بردن-ایشان-و-نشان-دادن-عکسها-گفته-شد-فعلا-نیاز-به-عمل-ندارد-و-پس-از-گذشت-7-سال-عمل-کند-اما-همسرم-گفت-که-متخصص-تهران-گفته-باید-سریع-عمل-کنی-که-گفته-شد-آنها-فکر-منافع-خودشان-هستن-نه-به-فکر-بیمار-که-برای-ایشان-دارو-تجویز-نمودن-ولی-متاسفانه-دوباره-ایشان-از-خوردن-داروها-امتناع-کردن-و-اصرار-بر-عمل-کردن--و-با-توجه-به-اینکه-یک-سری-اختلافات-جزیی-در-مدت-7-ماه-عقدی-که-بودیم-داشتیم-و-قبل-از-عمل-کردن-به-مدت-12-روز-در-خانه-بودن-و-در-این-مدت-با-توجه-به-2-بار-مراجعه-بنده-به-خانه-اشان-در-را-به-روی-بنده-باز-نکردن-و-بدون-بنده-و-بیخبر-از-تاریخ-عمل-و-کدام-بیمارستان-عمل-کردن-که-متاسفانه-چه-قبل-عمل-چه-بعد-عمل-با-توجه-به-تماسهای-گرفته-شده-چه-از-طرف-من-چه-از-طرف-خانواده-جوابمان-را-ندادن-که-پس-از-مراجعه-شروع-به-شکایت-از-بنده-نمودن-که-هم-شکایت-برای-مهریه-هم-دیه-هم-نفقه-نمودن-که-مهریه-بریده-شده-برای-ایشان-هر-4-ما-یک-سکه-و-بحث-دیه-ایشان-با-توجه-به-اینکه-خودرو-بنده-بیمه-بوده-سال-94-بیمه-با-ایشان-تسویه-حساب-خواهد-کرد-که-رقمی-بالاتر-از-آنچه-خرج-کردن-میدهد-در-مورد-نفقه-بگویم-که-هم-به-صورت-کیفری-شکایت-شده-هم-حقوقی-که-برای-بحث-حقوقی-باید-کارشناسی-شود-اما-در-مورد-کیفری-با-توجه-به-اینکه-در-دوران-عقد-بودیم-و-همسرم-دوشیزه-میباشدو-دادیاری-برای-بنده-کیفرخواست-صادر-کرده-که-با-توجه-به-لایحه-ای-که-در-این-مورد-نوشتم-که-با-توجه-به-وحدت-رویه-شماره-633-مورخه-78/2/14-در-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور-مصوب-75/3/2-با-ادعا-شاکیه-منطبق-نیست--و-همچنین-جواب-اظهارنامه-ای--مبنی-بر-عدم-تمکین-به-لحاط-استفاده-از-حق-حبس-که-زمینه-پرونده-شده-متاسفانه-رییس-دادگاه-نیز-کیفرخواست-دادیار-را-تایید-کردند-و-برای-بنده-6-ماه-حبس-تعزیری-در-نظر-گرفتن-لذا-آیا-بحث-کیفری-شامل-حال-بنده-میشود-با-تشکر
پاسخ داده شد

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.