×

با عرض سلام و ادب این شرکت در تاریخ 13/10/95 در مناقصه ای در شرکت آب

با عرض سلام و ادب این شرکت در تاریخ 13/10/95 در مناقصه ای در شرکت آب و فاضلاب تهران برنده مناقصه شده و پس از ابلاغ برنده توسط کمیسیون مناقصات کارفرما نسبت به ارائه ضمانتنامه طی 7 روز اقدام شدو هزینه آگهی روزنامه هم پرداخت شد و کلیه نسخ قرارداد توسط اعضای کمیسیون مناقصات و این شرکت امضا گردید و جهت امضا نهایی به هیئت مدیره کارفرما ارجاع گردید که متاسفانه بدون هیچ گونه دلیل قانونی دستور به ابطال مناقصه انجام شده دادند.لذا با عنایت به تعیین اعضای کمیسیون مناقصات توسط همان هیئت مدیره و تایید کلیه مراحل مناقصه توسط همان کمیسیون،دو سوال برای این شرکت به وجود می آید.1-آیا هیئت مدیره از لحاظ قانونی پس از ابلاغ برنده مناقصه توسط کمیسیون و اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات می تواند مناقصه را لغو نماید؟؟ 2-از لحاظ حقوقی آیا این شرکت می تواند طلب خسارت نماید با توجه به اخذ دو ضمانتنامه و از دست دادن موقعیت کاری مناسب در همان برحه زمانی به دلیل برنده شدن این مناقصه و برنامه ریزی جهت شروع کار؟؟؟ با سپاس فراوان از وکلای گرانقدر

با-عرض-سلام-و-ادب
این-شرکت-در-تاریخ-13/10/95-در-مناقصه-ای-در-شرکت-آب-و-فاضلاب-تهران-برنده-مناقصه-شده-و-پس-از-ابلاغ-برنده-توسط--کمیسیون-مناقصات-کارفرما-نسبت-به-ارائه-ضمانتنامه-
---طی-7-روز-اقدام-شدو-هزینه-آگهی-روزنامه-هم-پرداخت-شد-و-کلیه-نسخ-قرارداد-توسط-اعضای-کمیسیون-مناقصات-و-این-شرکت-امضا-گردید-و-جهت-امضا-نهایی-به-هیئت-مدیره-کارفرما-ارجاع-گردید-که-متاسفانه-بدون-هیچ-گونه-دلیل-قانونی-دستور-به-ابطال-مناقصه-انجام-شده-دادند.لذا-با-عنایت-به-تعیین-اعضای-کمیسیون-مناقصات-توسط-همان-هیئت-مدیره-و-تایید-کلیه-مراحل-مناقصه-توسط-همان-کمیسیون،دو-سوال-برای-این-شرکت-به-وجود-می-آید.1-آیا-هیئت-مدیره-از-لحاظ-قانونی-پس-از-ابلاغ-برنده-مناقصه-توسط-کمیسیون-و-اخذ-ضمانتنامه-حسن-انجام-تعهدات-می-تواند-مناقصه-را-لغو-نماید؟؟-2-از-لحاظ-حقوقی-آیا-این-شرکت-می-تواند-طلب-خسارت-نماید-با-توجه-به-اخذ-دو-ضمانتنامه-و-از-دست-دادن-موقعیت-کاری-مناسب-در-همان-برحه-زمانی-به-دلیل-برنده-شدن-این-مناقصه-و-برنامه-ریزی-جهت-شروع-کار؟؟؟
با-سپاس-فراوان-از-وکلای-گرانقدر
وکیل  با سلام و تبریک سال نو به استحضار شرکت محترم می رساند.قانونی تحت عنوان برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات و قواعد برگزاری مناقصات را تدوین نموده است و در این قانون که کلیات است جزییات برخی مواد به آیین نامه ها موکول شده است .شرکت آب و فاضلاب در راستای قانون آیین نامه ای را به تصویب رسانده است که به نام آیین نامه معاملات شرکت آب و فاضلاب کشور ذکر گردیده است . به نظر می رسد . هیئت مدیره که نماینده قانونی است و اعضاء کمیسیون مناقصات را تعیین می نماید مطابق قانون مناقصات و شرایط و ضوابط مناقصه و اصول حقوقی به عنوان مناقصه گذار تحت ضوابط و شرایطی بتواند این کار را انجام دهد و قاعدتا با توجه به اساسنامه شرکت می تواند این ضوابط و احتیارات تبیین و تشریح شده باشدکه پرواضح است این تصمیم با توجیه و اقناع اکثریت کمیسیون منطقی و معقول است .زیرا کمیسیون مناقصات در حکم کارگزار اجرایی مناقصه گزار می باشد و از حیث سلسله مراتب نیز دون هیئت مدیره است مگر اینکه وفق اساسنامه و یا قانون انحصار و استقلال به وی واگذار شده باشد .با عنایت به اینکه قانون گذار در بند ب ماده 24 قانون مناقصات لغو مناقصه را در شرایطی پیش بینی نموده است که در 5 بند آمده است .و با عنایت به مواد پنج گانه که دخالت هیئت مدیره را طلب می نماید .پس دانستن اینکه این لغو طی چه تشریفاتی بوده است .چندان مفید نمی باشد زیرا ما از کنه مذاکرات و مداخلات الغا اطلاع چندانی نداریم .قانون با آگاهی از این مسئله در ماده 25 قانون مناقصات جهت جلوگیری از تضییع حقوق طرفین مناقصه حل ابهامات و شکایات را در سه مرحله پیش بینی نموده است .که عاقلانه و اصلح این است که به جای وقت کشی ادعا ها و سوالات در آن مراجع مطرح و احقاق حق صورت پذیرد . ماده 25 قانون یاد شده می گوید چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشند می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند و در صورت وارد بودن اعتراض احقاق حق میشود در صورت وارد نبودن اعتراض ظرف 15 روز جواب را به شاکی می دهد .اگر شاکی رد را قبول ننمود وبه هیئت رسیدگی به شکایات در دستگاه مربوطه مراجعه و دلائل و مدارک را ارائه می دهد و هیئت ظرف 15 روز جواب را باید بدهد و رای خود را اعلام می نماید . چنانچه شاکی مجددا اعتراض نماید اعتراضیه به مرجع ذیصلاح قانونی ارسال و رای قطعی صادر می گردد . با موارد فوق و طی نمودن آن احقاق حق نفیا یا اثباتا تحقق می پذیرد . در خصوص سوال دوم به طور کلی حتی در مزایده های اجرای احکام دادگستری چنانچه برنده مزایده بیحق تلقی و شرایط مزایده درست نبوده حتی با اشتباهات کارگزاران عموما خسارتی پرداخت نمی شود گرچه مطابق قانون مسئولیت مدنی ذیحق می تواند مطالبه نماید .در خصوص مناقصه ها قانون به صراحت این مورد را پیش بینی ننموده است اما مطابق اصول حقوقی اگر ضرر چشم گیر باشد و علت الغا مناقصه پس از اعلان رسمی برنده تخلف مناقصه گذار باشد و این ثابت شود قابلیت مطالبه دارد اما توجه نمایید که از دست دادن سود احتمالی و یا ضرر احتمالی قابلیت ادعا ندارد و خسارتی قابل وصول است که مستقیما وارد شده و قطعی باشد بنظر اکر قصد جدی تعقیب قضییه را دارید نظر به اینکه احتمالات سو در مزایده و مناقصات بسیار وجود دارد و به کرات دیده شده است از طریق وکیل دادگستری اقدام نمایید موفق باشید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.