×

با سلام اینجانب به هدف اخذ وامی مبلغی را به مدت 6ماه در بانک مهر اقتص

با سلام اینجانب به هدف اخذ وامی مبلغی را به مدت 6ماه در بانک مهر اقتصاد سپرده گذاری کرده تا از امتیاز آن بتوانم وامی دریافت نمایم اما شوربختانه بعد از حدنصاب امتیاز تعلق گرفته جهت دریافت وام بانک ضامن بنده را به دلیل عدم داشتن کسر حقوق قبول نکرد و من چون به دلیل انجام معامله ای به اصل پول آن نیاز داشتم راهی جز بستن حساب و خارج کردن پول اصلی نداشتم.اما با توجه به مشاوره غلطی که از یکی از دوستان گرفتم و ایشان گفتند میتوانی وام را واگذار کنی(بفروشی) تصمیم به فروش وام در یک آگهی کردم.بعد از چند روزی شخصی اظهار داشتند میتوانند به دلیل موقعیت شغلی مناسب(کارمند رسمی)مدارک مورد نیاز جهت ضمانت و اخذ وام را فراهم نمایند.و بعد از قرار با وی و حضور در بانک اسناد بررسی و پرونده جهت اخذ وام تشکیل شد و با توجه به تفاهم شفاهی و بدون هیچگونه قرار داد کتبی قرار بر این شد بعد از اخذ وام و کسر درصدی از آن باقیمانده پول را به حساب ایشان واریز نمایم.طبق توافق بعد از دریافت وام و گرفتن آن بصورت یک چک بین بانکی پول را در بانک ملی خوابانده و در همان روز نسبت به کارت به کارت آن به حساب شخصی وی در بانک ملی واریز نمودم. حال با گذشت بیش از یکسال ایشان اقساط وام را بموقع پرداخت ننومده و از بنده طلب باقی وجه وام(وجه کسر شده بابت کمیسیون خودم)را کرده که با امتناع من نسبت به طرح دعوی مطالبه وجه بابت عدم پرداخت اقساط و پرداخت اقساط وام توسط ایشان در مراجع حقوقی شکایت نموده است.حال این سوال برای من مطرح می باشد چگونه میتوانم روند پرونده را باتوجه به اینکه قراردادی بین ما بسته نشده به سمت خود جریان بدم؟ ومن نیز متقابلا برای مطالبه وجه واریزی به حساب ایشان دادخواستی مطرح نموده ام .

با-سلام
اینجانب-به-هدف-اخذ-وامی-مبلغی-را-به-مدت-6ماه-در-بانک-مهر-اقتصاد-سپرده-گذاری-کرده-تا-از-امتیاز-آن-بتوانم-وامی-دریافت-نمایم-اما-شوربختانه-بعد-از-حدنصاب-امتیاز-تعلق-گرفته-جهت-دریافت-وام-بانک-ضامن-بنده-را-به-دلیل-عدم-داشتن-کسر-حقوق-قبول-نکرد-و-من-چون-به-دلیل-انجام-معامله-ای-به-اصل-پول-آن-نیاز-داشتم-راهی-جز-بستن-حساب-و-خارج-کردن-پول-اصلی-نداشتم.اما-با-توجه-به-مشاوره-غلطی-که-از-یکی-از-دوستان-گرفتم-و-ایشان-گفتند-میتوانی-وام-را-واگذار-کنی(بفروشی)-تصمیم-به-فروش-وام-در-یک-آگهی-کردم.بعد-از-چند-روزی-شخصی-اظهار-داشتند-میتوانند-به-دلیل-موقعیت-شغلی-مناسب(کارمند-رسمی)مدارک-مورد-نیاز-جهت-ضمانت-و-اخذ-وام-را-فراهم-نمایند.و-بعد-از-قرار-با-وی-و-حضور-در-بانک-اسناد-بررسی-و-پرونده-جهت-اخذ-وام-تشکیل-شد-و-با-توجه-به-تفاهم-شفاهی-و-بدون-هیچگونه-قرار-داد-کتبی-قرار-بر-این-شد-بعد-از-اخذ-وام-و-کسر-درصدی-از-آن-باقیمانده-پول-را-به-حساب-ایشان-واریز-نمایم.طبق-توافق-بعد-از-دریافت-وام-و-گرفتن-آن-بصورت-یک-چک-بین-بانکی-پول-را-در-بانک-ملی-خوابانده-و-در-همان-روز-نسبت-به-کارت-به-کارت-آن-به-حساب-شخصی-وی-در-بانک-ملی-واریز-نمودم.
حال-با-گذشت-بیش-از-یکسال-ایشان-اقساط-وام-را-بموقع-پرداخت-ننومده-و-از-بنده-طلب-باقی-وجه-وام(وجه-کسر-شده-بابت-کمیسیون-خودم)را-کرده-که-با-امتناع-من-نسبت-به-طرح-دعوی-مطالبه-وجه-بابت-عدم-پرداخت-اقساط-و-پرداخت-اقساط-وام-توسط-ایشان-در-مراجع-حقوقی-شکایت-نموده-است.حال-این-سوال-برای-من-مطرح-می-باشد-چگونه-میتوانم-روند-پرونده-را-باتوجه-به-اینکه-قراردادی-بین-ما-بسته-نشده-به-سمت-خود-جریان-بدم؟
ومن-نیز-متقابلا-برای-مطالبه-وجه-واریزی-به-حساب-ایشان-دادخواستی-مطرح-نموده-ام-.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.