×

با سلام و عرض ادب من دو سال و نیم است که خانمم رو عقد کردم و در این مد

با سلام و عرض ادب من دو سال و نیم است که خانمم رو عقد کردم و در این مدت مادر خانمم خیلی در امور خانوادگی ما دخالت کرده و نمی گذارد که ما با هم خوب و خوش باشیم و در این مدت چند بار به مادر من زنگ زده و حرفهای زشت گفته الان بعد از این همه مدت می خواهم زنم را ببرم خونه خودم مادرش دخالت می کند و می گوید که باید خونه همین جا (منظور جای خونه خودشون بگیریم)که من مخالفت می کنم و حالا با این تفاسیر می خواهیم از هم جدا بشیم می خواستم بپرسم ذر این صورت باز هم من باید تمام مهریه همسرم را بپردازم و آیا همه آن را باید نقد بپردازم ممنون

با-سلام-و-عرض-ادب-من-دو-سال-و-نیم-است-که-خانمم-رو-عقد-کردم-و-در-این-مدت-مادر-خانمم-خیلی-در-امور-خانوادگی-ما-دخالت-کرده-و-نمی-گذارد-که-ما-با-هم-خوب-و-خوش-باشیم-و-در-این-مدت-چند-بار-به-مادر-من-زنگ-زده-و-حرفهای-زشت-گفته-الان-بعد-از-این-همه-مدت-می-خواهم-زنم-را-ببرم-خونه-خودم-مادرش-دخالت-می-کند-و-می-گوید-که-باید-خونه-همین-جا-(منظور-جای-خونه-خودشون-بگیریم)که-من-مخالفت-می-کنم-و-حالا-با-این-تفاسیر-می-خواهیم-از-هم-جدا-بشیم-می-خواستم-بپرسم-ذر-این-صورت-باز-هم-من-باید-تمام-مهریه-همسرم-را-بپردازم-و-آیا-همه-آن-را-باید-نقد-بپردازم-ممنون
وکیل  باسلام در هر صورت بنا بر ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهریه می شود و می تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید. حال به موجب ماده 1092 قانون مدنی هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود. و در مورد پرداخت مهریه بستگی به طریقه اقامه دعوی و این مسئله دارد که چه کسی تقاضای طلاق نموده باشد. در صورت توضیح بیشتر در اینخصوص پاسخی دقیق تر دریافت می کنید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.