×

باسلام اینجانب به مدت 3 سال نفقه نداده و به دادگاه اثبات نتونستم و حدو

باسلام اینجانب به مدت 3 سال نفقه نداده و به دادگاه اثبات نتونستم و حدود 9 ماه است که شوهرم منزل را ترک کرده و دوتا پرونده ضرب و جرح هم داریم و دیه گفته و العان تقاضای طلاق کردم وشوهرم آمده ودرخواست تمکین داده ومن بین دو راه مانده ام 1.. که اگر تمکین را قبول کنم عسرو حرج بخاطر ضرب و جرح و ترک من و فرزندانم می کند چه میشود و 2 اگر قبول نکنم وکالت در طلاق بخاطر 5 الی 9 ماه ندادن نفقه از من گرفته می شود چه راهی رو من می توانم انتخاب کنم... 3 آیا می تونم در خواست نفقه هم کیفری و هم حقوقی بدهم کدوم راه بهتر است با تشکر

باسلام-اینجانب-به-مدت-3-سال-نفقه-نداده-و-به-دادگاه-اثبات-نتونستم-و-حدود-9-ماه-است-که-شوهرم-منزل-را-ترک-کرده-و-دوتا-پرونده-ضرب-و-جرح-هم-داریم-و-دیه-گفته-و-العان-تقاضای-طلاق-کردم-وشوهرم-آمده-ودرخواست-تمکین-داده-ومن-بین-دو-راه-مانده-ام-1..-که-اگر-تمکین-را-قبول-کنم-عسرو-حرج-بخاطر-ضرب-و-جرح-و-ترک-من-و-فرزندانم-می-کند-چه-میشود-و-2-اگر-قبول-نکنم-وکالت-در-طلاق-بخاطر-5-الی-9-ماه-ندادن-نفقه-از-من-گرفته-می-شود-چه-راهی-رو-من-می-توانم-انتخاب-کنم...-3-آیا-می-تونم-در-خواست-نفقه-هم-کیفری-و-هم-حقوقی-بدهم-کدوم-راه-بهتر-است-با-تشکر
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.