×

سلام و خسته نباشید من تدوین گر هستم.در اوایل مهر ماه با یکی از همکاران

سلام و خسته نباشید من تدوین گر هستم.در اوایل مهر ماه با یکی از همکاران به مشکل بر خوردم و ایشان با حضور در درب منزل من را مورد ضرب و جرح قرار داد و من شکایت کردم و در حال رسیدگیست.اما در طول رسیدگی ایشان متوجه به این شدن که محکوم خواهند شد با اسناد و شواهدی که دارم.حال ایشان به خاطر این من را تحت فشار قرار دهد پرونده ساختگی دروست کرده و با بردن دو شاهد شکایت خیانت در امانت به من نصبت دادن و ادعا کرده که من به این آقا هارد به امانت دادم ولی پس نمیدهد..... با وکیل صحبت کردم ولی متاسفانه گفت که احتمال آن هست که شما نتوانید از خود دفاع کنید و از نیت آن شخص مرا آگاه کرد که میخواهد پرونده به پرونده رضایت بدید...... در طول هفته گزشته برایم احضاریه آمد که ۵ روز محلت دارم تا به دادیار مربوطه خودم را معرفی نمایم.رفتم و هاردی که مال خودم هست و همیشه برای گرفتن عکس و فیلم همراه خودم میبردم تا کار بگیرم را هم با خود بردم همراه با فاکتور و جعبه هارد....دادیار قبول نداشت که از کجا معلوم که این هارد باشد.با کمال تعجب پاسخ دادم که من همین یک هارد را دارم..... نمیدانم چی کار میتوانم انجام بدم؟؟؟مشکلی که من دارم نبود شاهد از طرف خودم هست چون در این مدت یک سال زمانی به دفتر این فرد میرفتم کسی نبود در دفترش غیر از من و خودش و گهگاهی مشتری..... امروز مجدد ثنا اومد که با وکیل مراجه کنید و در غیر این صورت بازداشت خواهید شد...... خواهشا من را یاری کنید و آیا فیش حقوقی مبلغ ۷۵۰ هزار تومان را قبول میکنند؟؟؟

سلام-و-خسته-نباشید-من-تدوین-گر-هستم.در-اوایل-مهر-ماه-با-یکی-از-همکاران-به-مشکل-بر-خوردم-و-ایشان-با-حضور-در-درب-منزل-من-را-مورد-ضرب-و-جرح-قرار-داد-و-من-شکایت-کردم-و-در-حال-رسیدگیست.اما-در-طول-رسیدگی-ایشان-متوجه-به-این-شدن-که-محکوم-خواهند-شد-با-اسناد-و-شواهدی-که-دارم.حال-ایشان-به-خاطر-این-من-را-تحت-فشار-قرار-دهد-پرونده-ساختگی-دروست-کرده-و-با-بردن-دو-شاهد-شکایت-خیانت-در-امانت-به-من-نصبت-دادن-و-ادعا-کرده-که-من-به-این-آقا-هارد-به-امانت-دادم-ولی-پس-نمیدهد.....-با-وکیل-صحبت-کردم-ولی-متاسفانه-گفت-که-احتمال-آن-هست-که-شما-نتوانید-از-خود-دفاع-کنید-و-از-نیت-آن-شخص-مرا-آگاه-کرد-که-میخواهد-پرونده-به-پرونده-رضایت-بدید......-در-طول-هفته-گزشته-برایم-احضاریه-آمد-که-۵-روز-محلت-دارم-تا-به-دادیار-مربوطه-خودم-را-معرفی-نمایم.رفتم-و-هاردی-که-مال-خودم-هست-و-همیشه-برای-گرفتن-عکس-و-فیلم-همراه-خودم-میبردم-تا-کار-بگیرم-را-هم-با-خود-بردم-همراه-با-فاکتور-و-جعبه-هارد....دادیار-قبول-نداشت-که-از-کجا-معلوم-که-این-هارد-باشد.با-کمال-تعجب-پاسخ-دادم-که-من-همین-یک-هارد-را-دارم.....-نمیدانم-چی-کار-میتوانم-انجام-بدم؟؟؟مشکلی-که-من-دارم-نبود-شاهد-از-طرف-خودم-هست-چون-در-این-مدت-یک-سال-زمانی-به-دفتر-این-فرد-میرفتم-کسی-نبود-در-دفترش-غیر-از-من-و-خودش-و-گهگاهی-مشتری.....-امروز-مجدد-ثنا-اومد-که-با-وکیل-مراجه-کنید-و-در-غیر-این-صورت-بازداشت-خواهید-شد......-خواهشا-من-را-یاری-کنید-و-آیا-فیش-حقوقی-مبلغ-۷۵۰-هزار-تومان-را-قبول-میکنند؟؟؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.