×

سلام بنده کارمند یک اداره ای هستم و بدون اطلاع از قانون و عواقب آن یک

سلام بنده کارمند یک اداره ای هستم و بدون اطلاع از قانون و عواقب آن یک برگ چک از گاوصندوق امور مالی برداشته و پس از جعل امضای امور مای و زدن مهر امور مالی و مهر امضا رئیس اداره مبلغ 11میلیون تومان از حساب برداشته و یکماه بعد دوباره به حساب برگردانده ام و با توجه به گذشته پاک و خوبم و اعترافات انجام داده و گذشت شاکیان چه مجازاتی در انتظارم خواهد بود؟

سلام
بنده-کارمند-یک-اداره-ای-هستم-و-بدون-اطلاع-از-قانون-و-عواقب-آن-یک-برگ-چک-از-گاوصندوق-امور-مالی-برداشته-و-پس-از-جعل-امضای-امور-مای-و-زدن-مهر-امور-مالی-و-مهر-امضا-رئیس-اداره-مبلغ-11میلیون-تومان-از-حساب-برداشته-و-یکماه-بعد-دوباره-به-حساب-برگردانده-ام-و-با-توجه-به-گذشته-پاک-و-خوبم-و-اعترافات-انجام-داده-و-گذشت-شاکیان-چه-مجازاتی-در-انتظارم-خواهد-بود؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.