×

با سلام. اینجانب زمینی را با مشاهده سند شش دانگ تک برگ خریده ام و بع

با سلام. اینجانب زمینی را با مشاهده سند شش دانگ تک برگ خریده ام و بعد از یک بیست روز که در دفترخانه سند بنام بنده انتقال یافت یک نفر از مالک دو تا قبل تر از من شکایت نموده و مدعی است مالک زمین ایشان است و دستور موقت توقیف پلاک ثبتی را گرفته است با ضمانت 50 میلیون تومان. و اکنون بنده به عنوان یکی از مرتبطین در گیر دادگاه شده ام. سوال اینجاست چنانچه شاکی نتواند موضوع را ثابت کند بنده ادعای چه خسارتی را میتوانم مطرح کنم و چنانچه شاکی توانست ادعای خود را ثابت کند بنده چه خسارتی را از چه کسی میتوانم خواستار باشم

با-سلام.-
اینجانب-زمینی-را-با-مشاهده-سند-شش-دانگ-تک-برگ-خریده-ام-و-بعد-از-یک-بیست-روز-که-در-دفترخانه-سند-بنام-بنده-انتقال-یافت-یک-نفر-از-مالک-دو-تا-قبل-تر-از-من-شکایت-نموده-و-مدعی-است-مالک-زمین-ایشان-است-و-دستور-موقت-توقیف-پلاک-ثبتی-را-گرفته-است-با-ضمانت-50-میلیون-تومان.
و-اکنون-بنده-به-عنوان-یکی-از-مرتبطین-در-گیر-دادگاه-شده-ام.
سوال-اینجاست-چنانچه-شاکی-نتواند-موضوع-را-ثابت-کند-بنده-ادعای-چه-خسارتی-را-میتوانم-مطرح-کنم
و-چنانچه-شاکی-توانست-ادعای-خود-را-ثابت-کند-بنده-چه-خسارتی-را-از-چه-کسی-میتوانم-خواستار-باشم
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.