×

با سلام کارمند جهاد کشاورزی تاریخ استخدام سال ۸۷ بااستفاده از سهمیه وز

با سلام کارمند جهاد کشاورزی تاریخ استخدام سال ۸۷ بااستفاده از سهمیه وزیر وقت به پیمانی وتغییر وضعیت در سال ۹۱ به رسمی آزمایشی وعدم تایید امور استخدامی کشور به رسمی قطعی به دلیل نداشتن کد مستخدمی در پرونده

با-سلام-کارمند-جهاد-کشاورزی-تاریخ-استخدام-سال-۸۷-بااستفاده-از-سهمیه-وزیر-وقت-به-پیمانی--وتغییر-وضعیت-در-سال-۹۱-به-رسمی-آزمایشی-وعدم-تایید-امور-استخدامی-کشور-به-رسمی-قطعی-به-دلیل-نداشتن-کد-مستخدمی-در-پرونده

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.