×

باسلام میخواستم موضع قانون را درخصوص زن دوم که خود از حق خویش درمورد

باسلام میخواستم موضع قانون را درخصوص زن دوم که خود از حق خویش درمورد شریک اموال بودن با شوهرش بطور ثبی گذشته بپرسم که آیا او باز میتواند چنین ادعائی پس از مرگ همسر خود از وراث مورث بنماید بااین توضیح که ایشان دراین ازدواج فرزندی ندارند باسپاس قبلی

باسلام-میخواستم--موضع-قانون-را-درخصوص-زن-دوم-که-خود-از-حق-خویش-درمورد-شریک-اموال-بودن-با-شوهرش--بطور-ثبی-گذشته-بپرسم-که-آیا-او-باز-میتواند-چنین-ادعائی-پس-از-مرگ-همسر-خود-از-وراث--مورث-بنماید-بااین-توضیح-که-ایشان-دراین-ازدواج-فرزندی-ندارند
باسپاس-قبلی

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.