×

با سلام 3 ماه از طریق اینترنت با فردی که خود را روزنامه نگار و فعال س

با سلام 3 ماه از طریق اینترنت با فردی که خود را روزنامه نگار و فعال سیاسی و از اعضای یونیسف در ایران معرفی می کرد آشنا شدم این آقا ادعا می کرد به خاطر فعالیت های سیاسیش در زندان مورد شکنجه قرار گرفته و به پرداخت 17 ملیون تومتن محکوم شده...این فرد با اصرار از من شماره تلفن خواست با این استدالال که برای امنیتش به آن احتیاج دارد بعد از گذشت مدتی با من تماس گرفت و گفت از طرف دادگاه به وی ابلغ شده اگر تا یک هفته مبلغ 3 ملیون تومان پرداخت نکند دوباره در زندان مورد شکنجه قرار خواهد گرفت و از من خواست این مبلغ را به عنوان قرض به وی پرداخت کنم من هم خواهش او رو را براورده کردم و این مبلغ را به حساب وی واریز کردم چند روز پیش به طور اتفاقی به کذب بودن ادعاهای این فرد پی بردم / اکنون سوال من این است: آیا می تونم از طریق قانونی از این فرد شکایت کنم؟آیا می تونم با دادن شماره تلفن ، شماره حساب و آدرس ایمیل ساختگی این فرد (ایمیل این فرد پسوند unicef دارد) به پلیس جلو ادامه ی کلاه برداری های این فرد را بگیرم؟

با-سلام
3-ماه-از-طریق-اینترنت-با-فردی-که-خود-را-روزنامه-نگار-و-فعال-سیاسی-و-از-اعضای-یونیسف-در-ایران-معرفی-می-کرد-آشنا-شدم-این-آقا-ادعا-می-کرد-به-خاطر-فعالیت-های-سیاسیش-
در-زندان-مورد-شکنجه-قرار-گرفته-و-به-پرداخت-17-ملیون-تومتن-محکوم-شده...این-فرد-با-اصرار-از-من-شماره-تلفن-خواست-با-این-استدالال-که
برای-امنیتش-به-آن-احتیاج-دارد-بعد-از-گذشت-مدتی-با-من-تماس-گرفت-و-گفت-از-طرف-دادگاه-به-وی-ابلغ-شده-اگر-تا-یک-هفته--مبلغ-3-ملیون-تومان-پرداخت-نکند-
-دوباره-در-زندان-مورد-شکنجه-قرار-خواهد-گرفت-و
از-من-خواست-این-مبلغ-را-به-عنوان-قرض-به-وی-پرداخت-کنم-من-هم-خواهش-او-رو-را-براورده-کردم-و-این-مبلغ-را-به-حساب-وی-واریز-کردم
چند-روز-پیش-به-طور-اتفاقی-به-کذب-بودن-ادعاهای-این-فرد--پی-بردم-/-اکنون-سوال-من-این-است:
آیا-می-تونم-از-طریق-قانونی-از-این-فرد-شکایت-کنم؟آیا-می-تونم-با-دادن-شماره-تلفن-،-شماره-حساب-و-آدرس-ایمیل-ساختگی-این-فرد-(ایمیل-این-فرد-پسوند-unicef-دارد)-
به-پلیس-جلو-ادامه-ی-کلاه-برداری-های-این-
فرد-را-بگیرم؟
سلام بله شما حق طرح دعوی کیفری کلاهبرداری وهمچنین مطالبه حقوقی مبلغ واریز شده به حساب را از طریق حقوقی دارید که راه دوم ارجح است.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.