×

تسهیلاتی از بانک دریافت کردیم . که نسبت به مبلغ دریافتی ۴ فقره سند را

تسهیلاتی از بانک دریافت کردیم . که نسبت به مبلغ دریافتی ۴ فقره سند را که هر کدام به مبلغی کارشناسی شده بود را در رهن گذاشته و مجموع مبلغ کارشناسی ها را از طی یک فقره تسهیلات دریافت نموده ایم . حال سوال بنده این است که می توانیم نسبت به هریک از اسناد مالکیتی که در رهن بانک است و به مبلغی که نسبت به هر یک از اسناد مالکیت کارشناسی شده هریک از اسناد را با پرداخت مبلغ کارشناسی شده و سود متعلقه به بانک پرداخت نمود و مثلا طی دو تا سه ماه به نوبت اسناد را فک رهن کنیم ؟ لازم به تاکید است که هر چهار سند در دفترخانه مجازا به رهن بانک در آمده ولی قرارداد اینجانب با بانک یک قرارداد است که چهار فقره سند در آن یک قرارداد ثبت شده . تشکر از پاسخی که خواهید داد.

تسهیلاتی-از-بانک-دریافت-کردیم-.-که-نسبت-به-مبلغ-دریافتی-۴-فقره-سند-را-که-هر-کدام-به-مبلغی-کارشناسی-شده-بود-را-در-رهن-گذاشته-و-مجموع-مبلغ-کارشناسی-ها-را-از-طی-یک-فقره-تسهیلات-دریافت-نموده-ایم-.-حال-سوال-بنده-این-است-که-می-توانیم-نسبت-به-هریک-از-اسناد-مالکیتی-که-در-رهن-بانک-است-و-به-مبلغی-که-نسبت-به-هر-یک-از-اسناد-مالکیت-کارشناسی-شده-هریک-از-اسناد-را-با-پرداخت-مبلغ-کارشناسی-شده-و-سود-متعلقه-به-بانک-پرداخت-نمود-و-مثلا-طی-دو-تا-سه-ماه-به-نوبت-اسناد-را-فک-رهن-کنیم-؟--
لازم-به-تاکید-است-که-هر-چهار-سند-در-دفترخانه-مجازا-به-رهن-بانک-در-آمده-ولی-قرارداد-اینجانب-با-بانک-یک-قرارداد-است-که-چهار-فقره-سند-در-آن-یک-قرارداد-ثبت-شده-.-
تشکر-از-پاسخی-که-خواهید-داد.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.