×

با سلام من پس از آشنایی با دختر خانمی در تاریخ 91/1/8 عقد کردم .پس از

با سلام من پس از آشنایی با دختر خانمی در تاریخ 91/1/8 عقد کردم .پس از عقد هیچ تماس جنسی انجام نگرفت .در اوایل متوجه شدم که دختر میل و رغبت از خود نشان نمی دهد و تمایلی ندارد وسرد مزاج است . طوریکه در هنگام مراجعه به منزل ایشان بهنگام خواب من روی تخت و ایشان روی زمین می خوابیدند و وقتی با اعتراضم مواجه شدند گفتند که حالا بعدا درست می کنیم. تا اینکه من این موضوع را با خانواده در میان گذاشتم و خانواده من به یکی از بستگان آنها اعتراض می کنند. (که بطور غیر مستقیم بگوش خانواده دختر رسید)3 روز بعد بهنگام مسافرت این دختر خانم به محل زندگی من در شهر دیگر ایشان در شب دوشنبه 91/2/25 با پیشنهاد خودش که چرا با توجه به این مدت رابطه جنسی انجام نشده خواستار انجام نزدیکی شد.نزدیکی در تاریخ 91/2/25 انجام گرفت . ولی در حین نزدیکی خونی که ناشی از پارگی پرده باشد دیده نشد. (پس از نزدیکی با خانم ایشان بقول خودش احساس سوزش می کند و سریع به دستشویی میرود. همزمان خونی روی تشک یا آلت مشاهده نمی کنم. .پس از برگشت ایشان ادعا می کند که از وی مایعی صورتی رنگ خارج شده که آنرا پاک می کند . و حتی ادعا می کند که دستمالی را که با آن خودش را تمیز کرده در چاه مستراح انداخته و روی آن آب ریخته است.)با توجه به این اوصاف من با توجه به ندیدن هیچ خونی به ایشان ظنین شده ام واین مسئله فکر مرا مشغول کرده است. پرسش من اینست که چگونه می توانم مطمئن شوم که پرده توسط من و در آن تاریخ پاره شده است . آیا در صورت اینکه ثابت شود پرده ایشان در آن تاریخ توسط من پاره نشده اختیارات من چگونه است.ایا در صورت اشتباه بودن ادعای من خانم چه اختیاراتی طبق قانون دارند. بسیار بسیار متشکرم. (لازم بذکر است پس از اولین نزدیکی در تاریخ 91/2/25 دو نزدیکی دیگر در تاریخ های 91/2/26و 91/2/28 هم انجام دادم)

با-سلام-من-پس-از-آشنایی-با-دختر-خانمی-در-تاریخ-91/1/8-عقد-کردم-.پس-از-عقد-هیچ-تماس-جنسی-انجام-نگرفت-.در-اوایل-متوجه-شدم-که-دختر-میل-و-رغبت-از-خود-نشان-نمی-دهد-و-تمایلی-ندارد-وسرد-مزاج-است-.-طوریکه-در-هنگام-مراجعه-به-منزل-ایشان-بهنگام-خواب-من-روی-تخت-و-ایشان-روی-زمین-می-خوابیدند-و-وقتی-با-اعتراضم-مواجه-شدند-گفتند-که-حالا-بعدا-درست-می-کنیم.-تا-اینکه-من-این-موضوع-را-با-خانواده-در-میان-گذاشتم-و-خانواده-من-به-یکی-از-بستگان-آنها-اعتراض-می-کنند.-(که-بطور-غیر-مستقیم-بگوش-خانواده-دختر-رسید)3-روز-بعد-بهنگام-مسافرت-این-دختر-خانم-به-محل-زندگی-من-در-شهر-دیگر-ایشان-در-شب-دوشنبه-91/2/25--با-پیشنهاد-خودش-که-چرا-با-توجه-به-این-مدت-رابطه-جنسی-انجام-نشده-خواستار-انجام-نزدیکی-شد.نزدیکی-در-تاریخ-91/2/25-انجام-گرفت-.-ولی-در-حین-نزدیکی-خونی-که-ناشی-از-پارگی-پرده-باشد-دیده-نشد.-(پس-از-نزدیکی-با-خانم-ایشان-بقول-خودش-احساس-سوزش-می-کند-و-سریع-به-دستشویی-میرود.-همزمان-خونی-روی-تشک-یا-آلت-مشاهده-نمی-کنم.-.پس-از-برگشت-ایشان-ادعا-می-کند-که-از-وی-مایعی-صورتی-رنگ-خارج-شده-که-آنرا-پاک-می-کند-.-و-حتی-ادعا-می-کند-که-دستمالی-را-که-با-آن-خودش-را-تمیز-کرده-در-چاه-مستراح-انداخته-و-روی-آن-آب-ریخته-است.)با-توجه-به-این-اوصاف-من-با-توجه-به-ندیدن-هیچ-خونی-به-ایشان-ظنین-شده-ام-واین-مسئله-فکر-مرا-مشغول-کرده-است.-پرسش-من-اینست-که-چگونه-می-توانم-مطمئن-شوم-که-پرده-توسط-من-و-در-آن-تاریخ-پاره-شده-است-.-آیا-در-صورت-اینکه-ثابت-شود-پرده-ایشان-در-آن-تاریخ-توسط-من-پاره-نشده-اختیارات-من-چگونه-است.ایا-در-صورت-اشتباه-بودن-ادعای-من-خانم-چه-اختیاراتی-طبق-قانون-دارند.-بسیار-بسیار-متشکرم.-(لازم-بذکر-است-پس-از-اولین-نزدیکی-در-تاریخ-91/2/25-دو-نزدیکی-دیگر-در-تاریخ-های-91/2/26و-91/2/28-هم-انجام-دادم)
وکیل  باسلام. در پاسخ لازم است بصورت تلفنی مشاوره صورت پذیرد . فرض سوال شما یک ادعاست و اثبات آن دشوار است . چنانچه ادعای شما اثبات گردد حق فسخ نکاح برای شما وجود دارد و موجب محرومیت زوجه از مهریه خواهد شد و همچنین حق شکایت کیفری علیه زوجه دایر بر فریب در ازدواج . لازم می داند توجه شما را به این نکته جلب نمایم که قبل از هر اقدام قضایی حتما به وکیل پایه یک دادگستری مراجعه و دعوی توسط وکیل مطرح گردد . باتشکر

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.