×

خانه ای دارم انتهای یک بن بست واقع است. در انتهای بن بست چهار پلاک و

خانه ای دارم انتهای یک بن بست واقع است. در انتهای بن بست چهار پلاک و در طرفین بن بست هر طرف یک پلاک قرار دارد (T شکل) آیا مالکان پلاک های طرفین بن بست که دیوار جانبی آنها تقریبا تمام طول بن بست را گرفته اند ارجحیتی نسبت به پارک در بن بست نسبت به ساکنان انتهای بن بست دارند ممنون از اینکه طبق مواد قانونی پاسخ را مشخص نمایید

خانه-ای-دارم-انتهای-یک-بن-بست-واقع-است.-در-انتهای-بن-بست-چهار-پلاک--و-در-طرفین-بن-بست-هر-طرف-یک-پلاک-قرار-دارد-(T-شکل)-آیا-مالکان-پلاک-های-طرفین-بن-بست-که-دیوار-جانبی-آنها-تقریبا-تمام-طول-بن-بست-را-گرفته-اند--ارجحیتی-نسبت-به-پارک-در-بن-بست-نسبت-به-ساکنان-انتهای-بن-بست-دارند
ممنون-از-اینکه-طبق-مواد-قانونی-پاسخ-را-مشخص-نمایید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.