×

سلام سوالی داشتم 1- اگر قرار منع تعقیبی بر اساس گزارش و نظریه خلاف

سلام سوالی داشتم 1- اگر قرار منع تعقیبی بر اساس گزارش و نظریه خلاف واقع کارشناس صادر شده باشد خلاف شرع بین است و باید به استناد به ماده 477 جهت اعاده دادرسی اقدام نمود ؟ یا ماده 474 ؟ 2- اگر نواقص و تناقضات در نظریه کارشناسی را طی لایحه به بازپرس اعلام کرده باشیم و طبق ماده 263 و 265 از بازپرس خواسته باشیم که کارشناسان احضار شده و پاسخگو باشند ولی بازپرس بی توجهی به لوایح و بی توجهی به ناقص بودن نظریات کارشناسی و بی توجهی به عدم مطابقت موضوعات نظریه کارشناسی با قرار کارشناسی نموده باشد و قرار منع تعقیب صادر کرده باشد آیا خلاف شرع بین است و باید به استناد به ماده 477 جهت اعاده دادرسی اقدام نمود ؟ یا ماده 474 ؟ با تشکر

سلام
-سوالی-داشتم
1--اگر-قرار-منع-تعقیبی-بر-اساس-گزارش-و-نظریه-خلاف-واقع-کارشناس-صادر-شده-باشد-خلاف-شرع-بین-است-و-باید-به-استناد-به-ماده-477-جهت-اعاده-دادرسی-اقدام-نمود-؟-یا-ماده-474-؟
2--اگر-نواقص-و-تناقضات-در-نظریه-کارشناسی-را-طی-لایحه-به-بازپرس-اعلام-کرده-باشیم-و-طبق-ماده-263-و-265-از-بازپرس-خواسته-باشیم-که-کارشناسان-احضار-شده-و-پاسخگو-باشند-ولی-بازپرس-بی-توجهی-به-لوایح-و-بی-توجهی-به-ناقص-بودن-نظریات-کارشناسی-و-بی-توجهی-به-عدم-مطابقت-موضوعات-نظریه-کارشناسی-با-قرار-کارشناسی-نموده-باشد-و-قرار-منع-تعقیب-صادر-کرده-باشد-آیا-خلاف-شرع-بین-است-و-باید-به-استناد-به-ماده-477-جهت-اعاده-دادرسی-اقدام-نمود-؟-یا-ماده-474-؟
با-تشکر
سلام اگر ثابت شود که گزارش کارشناس خلاف واقع می باشد و مبنای رای دادگاه هم نظر کارشناس باشد بهتر است به موجب بند ج ماده ۴۷۴ اقدام کنید . ماده۴۷۷در هر زمان می شود اعمال گردد ولی مسیر طولانی و غیر ممکنی دارد پس بهتر است اعاده دادرسی معمول انجام شود تا فوق العاده

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.