×

سلام. آیا مرد میتواند طبق ماده 959 قانون مدنی حق طلاق را به صورت جزئی

سلام. آیا مرد میتواند طبق ماده 959 قانون مدنی حق طلاق را به صورت جزئی از خود سلب کند؟ مثلا به مدت 5 سال. ممنون

سلام.-آیا-مرد-میتواند-طبق-ماده-959-قانون-مدنی-حق-طلاق-را-به-صورت-جزئی-از-خود-سلب-کند؟-مثلا-به-مدت-5-سال.-ممنون
وکیل  به نظر می رسد چون این سلب حق برای مدت محدود است و مخالف نظم عمومی نیز نمی باشد ، اشتراط آن جایز است.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.