×

با سلام و خسته نباشید شهرداری مزایده واگذاری چند قطعه زمین داشت و من ه

با سلام و خسته نباشید شهرداری مزایده واگذاری چند قطعه زمین داشت و من هم شرکت کردم و در شرایط مزایده بندی قرار داشت که شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است ... مزایده برگزار شد و همه پاکتها باز و برندگان مشخص شدند در این بین برای بنده و تعدادی از شرکت کنندگان اتفاق مشابهی افتاد و اینکه قطعاتی که ما شرکت کرده بودیم کس دیگری شرکت نکرده بود و بالتبع ما برنده بودیم و در جلسه هم تحت عنوان برنده اعلام شدیم. فیلم مزایده در شهرداری موجود است..اما چند روز بعد از پایان مزایده قبل از اعلام اسامی برندگان توسط اداره حقوقی شهرداری اعلام کردند که قطعاتی که یک شرکت کننده داشته باطل و تجدید مزایده خواهند شد.. ما باید چه کار کنیم؟ ایا این عمل شهرداری قانونی است؟ چرا از اول پاکت مارا باز کردند و قبل از بازگشایی اعلام به رد نکردند؟ در شرایط مزایده اعلام نکرده بودند که تک شرکت کننده ها رد خواهند شد... لطفا ما را راهنمایی بفرمایید باسپاس

با-سلام-و-خسته-نباشید-شهرداری-مزایده-واگذاری-چند-قطعه-زمین-داشت-و-من-هم-شرکت-کردم-و-در-شرایط-مزایده-بندی-قرار-داشت-که-شهرداری-در-رد-یا-قبول-پیشنهادات-مختار-است-...-مزایده-برگزار-شد-و-همه-پاکتها-باز-و-برندگان-مشخص-شدند-در-این-بین-برای-بنده-و-تعدادی-از-شرکت-کنندگان-اتفاق-مشابهی-افتاد-و-اینکه-قطعاتی-که-ما-شرکت-کرده-بودیم-کس-دیگری-شرکت-نکرده-بود-و-بالتبع-ما-برنده-بودیم-و-در-جلسه-هم-تحت-عنوان-برنده-اعلام-شدیم.-فیلم-مزایده-در-شهرداری-موجود-است..اما-چند-روز-بعد-از-پایان-مزایده-قبل-از-اعلام-اسامی-برندگان-توسط--اداره-حقوقی-شهرداری-اعلام-کردند-که-قطعاتی-که-یک-شرکت-کننده-داشته-باطل-و-تجدید-مزایده--خواهند-شد..-ما-باید-چه-کار-کنیم؟-ایا-این-عمل-شهرداری-قانونی-است؟-چرا-از-اول-پاکت-مارا-باز-کردند-و-قبل-از-بازگشایی-اعلام-به-رد-نکردند؟-در-شرایط-مزایده-اعلام-نکرده-بودند--که-تک-شرکت-کننده-ها-رد-خواهند-شد...-لطفا-ما-را-راهنمایی-بفرمایید--باسپاس
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.