×

لیست بهترین وکلای الزام به ثبت ولادت ایران

لیست-بهترین-وکلای-الزام-به-ثبت-ولادت-ایران

شناسه : 1598

علت ثبت ولادت

اشخاص با تولد خود متمتع از حقوقی می شوند که قانون به طور کلی به تک تک افراد اعطا کرده است و می توانند با استیفا از آن حقوق در زمان سنی لازم، در امور مالی و غیر مالی خود تصرف داشته باشند.

علت ثبت ولادت

اشخاص با تولد خود متمتع از حقوقی می شوند که قانون به طور کلی به تک تک افراد اعطا کرده است و می توانند با استیفا از آن حقوق در زمان سنی لازم، در امور مالی و غیر مالی خود تصرف داشته باشند.

اشخاص با تولد خود از دو جهت موجود می گردند یکی از جهت مادی و دیگری از جهت حقوقی و مدنی، جهت مادی در رابطه با خود شخص و اطرافیان او می باشد، در حالی که جهت مدنی و حقوقی موجب اثبات موجودیت شخص برای حقوق و تکالیف خود با اجتماع می شود.

در واقع اشخاص در دوران حیات خود دارای معاملات و روابط حقوقی بیشماری هستند و یا در صورتی که شخص بخواهد ازدواج نماید و یا در موقعی که صاحب فرزند شود، که هر کدام از اینها به طرفیت شخص معینی است و معین بودن این شخص جز با شناسنامه و به تبع آن جز با ثبت ولادت انجام نمی شود.

اشخاص، تمایل دارند که با هویت مشخص و معلومی روابط اجتماعی خود را تنظیم کنند و هویت این اشخاص با اسناد قانونی معلوم می شود.

چه کسی می تواند درخواست ثبت ولادت بدهد؟

اعلام ولادت و درخواست ثبت آن و همچنین امضا دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر است:

●    پدر یا جد پدری

●    مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.

●    وصی یا قیم یا امین

●    اشخاصی که قانوناً عهده دار نگهداری طفل باشد

●    متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

در صورتی كه هيچ یک از افراد فوق به تکلیف قانونی خود در خصوص ثبت ولادت طفل عمل نكرده باشند، وقتی طفل به سن رشد برسد(سن 18 سالگی) می بايستی شخصا مراتب را به اداره ثبت احوال اعلام و شناسنامه دريافت نمايد.

اگر طفل در مکانی متولد شود كه خروج از آن ممنوع يا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظير ندامتگاه، كانون اصلاح و تربيت و غيره، متصديان اين سازمان ها طبق تبصره ماده 18 قانون ثبت احوال مكلف به اطلاع واقعه تولد طفل و ايجاد تسهيلات لازم برای انجام وظايف صاحب واقعه می باشند.

آثار ثبت واقعه ولادت

مهمترین اثری که از ثبت واقعه ولادت فرزند حاصل می‌شود، تکلیف و وظیفه اداره ی ثبت احوال برای او در جهت صدور شناسنامه است. و این تعهدی است که به عهده ی اشخاصی است که سرپرستی و حضانت طفل را بر عهده دارند.(تبصره ماده ۱۳ و ۱۶ قانون ثبت احوال)

محل صالح برای ثبت ولادت

در صورتی که محل تولد طفل اعم از اینکه پدر و مادر او ایرانی یا خارجی باشد، باید به مامور ثبت احوال و یا نماینده او اعلام گردد. به این ترتیب با اعلام و گزارش تولد طفل به مامور ثبت احوال، وی ولادت طفل را در دفتر ثبت وقایع ثبت می کند.

پس از ثبت ولادت طفل، اعلامیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت کل وقایع صفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل اخذ شناسنامه آنان فرستاده می‌شود.

شرایط ثبت ولادت

در واقع برای ثبت ولادت اشخاص، باید شرایطی ایجاد و مهیا گردد که به موجب آن واقعه ولادت ثبت گردد.

الزاما باید وقوع آن توسط افراد و اشخاصی که مسئولیت حضانت و سرپرستی طفل را دارند به مامور ثبت احوال اعلام شود و برای ثبت واقعه ولادت، ولادت طفل باید به تصدیق و گواهی پزشک و یا مامای رسمی که در هنگام تولد طفل حضور داشته اند (مکلف به ارسال گواهی هستند) و یا به گواهی مکانی که طفل در آنجا متولد گردیده است برسد، در غیر این صورت واقعه ولادت به تصدیق دو گواه ثبت می‌شود.

لیست بهترین وکلای الزام به ثبت ولادت ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.