×

لیست بهترین وکلای اجرای ثبت ایران

لیست-بهترین-وکلای-اجرای-ثبت-ایران

شناسه : 1596

بر اساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، برای اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از قبیل مهریه موضوع بند رسمی ازدواج یا اسناد رهنی و … ذینفعان ابتدا باید به ادارات اجرای ثبت مراجعه کنند، و در صورت ناموفق ماندن اجرای مفاد سند در اجرای ثبت می توانند با انصراف از اجرا، به دادگستری مراجعه و به کمک وکیل ثبتی طرح دعوا کنند.

بر اساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، برای اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از قبیل مهریه موضوع بند رسمی ازدواج یا اسناد رهنی و … ذینفعان ابتدا باید به ادارات اجرای ثبت مراجعه کنند، و در صورت ناموفق ماندن اجرای مفاد سند در اجرای ثبت می توانند با انصراف از اجرا، به دادگستری مراجعه و به کمک وکیل ثبتی طرح دعوا کنند.

بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:

مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند.

ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.

تبصره۱ـ آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره۲ـ چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

تبصره۳ـ چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخر تبصره (۲) معاف خواهد بود.

چگونگی وصول مطالبات وجه چک برگشتی از طریق اجرای ثبت‌:

مطالبه وجه چک از طریق اجرائیات ثبت یک امتیاز است که قانونگذار به دارنده چک داده است تا با مراجعه به اداره ثبت در زمان کوتاه تر و بدون اینکه حکم محکومیت علیه صادر کننده چک داشته باشد قابل پیگیری و وصول باشد زیرا چک در اجرای ثبت جزء اسناد لازم الاجرا می باشد.

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

علاوه بر وصول مهریه از طریق مراجع قضایی و اجرای احکام مدنی، زوجه می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت، وصول مهریه و توقیف اموال زوج را تقاضا کند. در این صورت، اداره ثبت با استعلام از بانک‌ها، اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین استعلام از پلیس راهور و دیگر مراجع صالح، کلیه اموالی که متعلق به زوج بوده را توقیف می‌کند. وصول مهریه از اجرای ثبت، علاوه بر اینکه موجب صرفه جویی در وقت و جلوگیری از اتلاف زمان می‌شود، در اجرای ثبت بدون احراز ملائت زوج، در صورت وجود اموال به نام زوج، مهریه وصول خواهد شد.

لیست بهترین وکلای اجرای ثبت ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.