×

لیست بهترین وکلای دستور تخلیه ایران

لیست-بهترین-وکلای-دستور-تخلیه-ایران

شناسه : 726

یکی از دعاوی رایج بین موجر و مستاجر، اقدام برای دریافت دستور تخلیه مستاجر توسط موجر است.

قوانین دریافت حکم دستور تخلیه

یکی از دعاوی رایج بین موجر و مستاجر، اقدام برای دریافت دستور تخلیه مستاجر توسط موجر است.

هر اجاره نامه یا قراردادی که بر اساس آن ملکی به شخصی اجاره داده می شود، مدت زمان معینی دارد. در صورتی که مستاجر پس از اتمام اعتبار قرارداد از تمدید و تخلیه ملک خودداری کند، موجر می تواند به کمک یک وکیل ملکی و با مراجعه به شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حکم دستور تخلیه برای مستاجر دریافت کند.

چنانچه ملک مورد نظر مسکونی باشد، موجر باید برای دریافت حکم دستور تخلیه به شورای حل اختلاف و چانچه ملک تجاری باشد بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 باید به دادگاه عمومی مراجعه شود.

قوانین صدور حکم دستور تحلیه

•    مدت اجاره به پایان رسیده باشد و مستاجر اجاره نامه را تمدید نکند.

•    مستاجر بیش از 3 ماه از اجاره بها را پرداخت نکرده باشد.

•    مستاجر بدون اجازه ملک یا منافع آن را به دیگری انتقال دهد.

•    مستاجر از ملک برای موارد نامشروع استفاده کند.

شرایط لازم برای صدور حکم دستور تخلیه

•    اجاره نامه باید مدت دار باشد.

•    لازم است اجاره نامه در دو نسخه تنظیم گردد.

•    هر دو نسخه اجاره نامه به امضای موجر و مستاجر برسد.

•    هر دو نسحه اجاره نامه به امضای دو شاهد برسد.

•    قرارداد باید به صورت کتبی موجود باشد.

•    مبلغ اجاره بها در قرارداد ذکر شده باشد.

•    در صورتی که شاهدی وجود نداشت قرارداد باید رسمی و در دفترخانه تنظیم شده باشد.

در صورتی که هر یک از این شرایط و قوانین محقق شده باشد، دستور تخلیه صادر شده و در مدت 48 ساعت به مستاجر ابلاغ می شود. مستاجر پس از دریافت دستور تخلیه 3 روز فرصت دارد ملک را به طور کامل تخلیه کند و به مالک تحویل دهد. همچنین درصورتی که مستاجر خسارتی به ملک وارد کرده باشد، مالک می تواند با تنظیم یک دادخواست به کمک وکیل ملکی ادعای خسارت کند.

دادخواست های مشابه حقوقی با دستور تخلیه

در دعاوی مربوط به روابط موجر و مستاجر دادخواست های حقوقی می توانند بسیار به یکدیگر شبیه باشند و عدم اطلاعات کافی در مورد هریک از موضوعات دعوی، باعث تنظیم دادخواست نامربوط به خواسته و اتلاف وقت و انرژی خواهد شد.

عناوین حقوقی مشابه دستور تخلیه شامل موارد زیر هستند که هرکدام موضوعیت، شرایط و قوانین مربوط به خود را دارند.

•    حکم تخلیه

•    تخلیه ید

•    رفع تصرف

•    خلع ید

باید توجه داشت قبل از انتخاب هر یک از عناوین مذکور و طرح دادخواست باید تمامی مدارک و دلایل به کمک وکیل ملکی و به دقت بررسی شود و اقدامی صحیح و دادخواستی مرتبط به ثبت برسد.

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه

در صورتی که مدت اجاره تمام شده باشد، اما حتی یکی از شرایطی که در بالا ذکر شد موجود نباشد، مشمول دستور تخلیه نخواهد شد و در این مواقع حکم تخلیه صادر می شود.

حکم تخلیه مستلزم تعیین جلسه رسیدگی، صدور حکم تخلیه توسط مرجع قضایی، تجدیدنظر و تقاضای صدور اجرائیه خواهد بود و نسبت به دستور تخلیه  زمان بیشتری خواهد برد. اگر املاک با اجاره نامه رسمی به اجاره داده شده باشد موجر یا وکیل ملکی او می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف نسبت به تخلیه ملک اقدام کند.

اگر اجاره نامه رسمی باشد، موجر یا وکیل ملکی او، ابتدا باید به دفتر خانه اسناد رسمی که اجاره نامه رسمی در آن تنظیم شده  و پس از صدور اجرائیه، برای ابلاغ و اجرای آن به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل مراجعه کند.

لیست بهترین وکلای دستور تخلیه ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.