×

لیست بهترین وکلای الزام به تنظیم سند رسمی ایران

لیست-بهترین-وکلای-الزام-به-تنظیم-سند-رسمی-ایران

شناسه : 727

در یک معامله خرید و فروش ملک، یکی از رایج ترین دعواها الزام به تنظیم سند رسمی می باشد. زمانی که فروشنده پس از فروش ملک تعهدات خود را نسبت به تنظیم و انتقال سند رسمی انجام ندهد و با بالارفتن ارزش ملک مدعی دریافت مبلغ بیشتری از خریدار شود، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می شود.

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

در یک معامله خرید و فروش ملک، یکی از رایج ترین دعواها الزام به تنظیم سند رسمی می باشد. زمانی که فروشنده پس از فروش ملک تعهدات خود را نسبت به تنظیم و انتقال سند رسمی انجام ندهد و با بالارفتن ارزش ملک مدعی دریافت مبلغ بیشتری از خریدار شود، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می شود.

فروش املاک به این صورت است که ابتدا ملک بر اساس یک قرارداد عادی و با پرداخت بخشی از مبلغ توافق شده به فروش می رسد و مابقی ثمن معامله یا مبلغ قرارداد پس از تنظیم سند رسمی تسویه می شود. حال اگر فروشنده از تنظیم سند رسمی اجتناب کند، خریدار می تواند به کمک وکیل ملکی خود دادخواستی با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی تنظیم و به مراجع مربوطه ارائه دهد.

نکات مهم در طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

•    دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن بر مبنای قیمت منطقه ای ملک محاسبه می گردد.

•    مرجع صالح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دادگاه عمومی می باشد.

•    در صورت فوت فروشنده می توان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را با وارثین فروشنده مطرح نمود.

•    اگر فروشنده ملک را به شخص دیگری منتقل کند؛ انتقال مال به دیگری محسوب می شود و امکان ابطال قرارداد دوم وجود دارد.

•    بهتر است قبل از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و انجام هر گونه اقدامی، خریدار اظهارنامه ای مبنی بر حضور فروشنده در تاریخ و محل مقرر در قرارداد بدهد. اگر در قرارداد ذکری از زمان و مکان تنظیم سند به میان نیامده باشد ارسال اظهارنامه ضروری است.

•    خریدار باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد نظر دارای گواهی پایان کار و پروانه از شهرداری می باشد.

•    ملک باید سابقه ثبت داشته باشد.

•    می توان جهت هر روز تاخیر در تنظیم سند از سوی فروشنده یا تاخیر در پرداخت ثمن معامله از سوی خریدار مبلغی را به عنوان خسارت تاخیر مشخص کرد که در این صورت فروشنده علاوه بر الزام به تنظیم سند رسمی موظف به پرداخت خسارت تاخیر نیز خواهد بود.

•    ملک مورد نظر نباید در رهن یا بازداشت باشد.

•    اگر مقدمات صدور سند، مانند پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در زمان تنظیم دادخواست آماده نباشد، بهتر است علاوه بر تنظیم سند، الزام خوانده نسبت به تهیه مقدمات فوق نیز از دادگاه خواسته شود.

روند رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توسط دادگاه صالح

•    احراز مالکیت خوانده: از طریق استعلام ثبتی (اگر شماره پلاک در قولنامه اشتباه ثبت شده باشد، دادگاه آن را اصلاح می‌کند و حکم به انتقال می‌دهد.)

•    احراز مالکیت خوانده بر هرآنچه که به ملک مرتبط است: در مورد تلفن، استعلام از طریق اداره مخابرات.

•    احراز مبلغ پیش پرداخت و محاسبه مابقی ثمن و ذکر آن در حکم: در مورد چک، استعلام از طریق بانک.

•    احراز انجام معامله و قرارداد از بررسی اسناد و اظهارات طرفین و شاهدین: ملاحظه اصل قرارداد، توجه به دفاعیات خوانده، توجه به اهلیت طرفین، توجه به نحوه تحریر سند عادی و توجه به مفهوم و ماهیت سند تنظیمی و شروط و تعهدات طرفین.

•    احراز هویت و شناسایی فروشنده و خریدار و در صورت فوت آن ها، وارثین با ملاحظه انحصار وراثت.

•    تحقیق درباره مورد معامله، همچنین اگر ملک در رهن بانک باشد، تعیین و استعلام میزان بدهی و… که در این حالت باید فک رهن ملک نیز از دادگاه خواسته شود.

•    توجه به هزینه‌های انتقال سند و عهده‌دار بودن آن از سوی طرفین: هزینه‌های معمول و لازم برای انتقال (مانند مالیات و عوارض شهرداری) بر عهده مالک و هزینه تنظیم سند بالمناصفه (به صورت نصف، نصف) بر عهده طرفین است.

•    انجام هر گونه تحقیق و اقدامی که برای آشکار شدن حقیقت لازم باشد: مثلا در مورد تملک مالکانه، معاینه محل برای احراز تصرفات.

چرا برای تنظیم دادخواست باید از یک وکیل ملکی کمک بگیرید؟

تنظیم دادخواست و پیشبرد پرونده به کمک وکیل ملکی کمک می کند روند رسیدگی به پرونده و تنظیم سند رسمی سریع تر انجام شود و نیازی به حضور خریدار در دادگاه نباشد. همچنین وکیل می تواند خسارت های ناشی از تاخیر در تنظیم سند را نیز مطالبه و دریافت کند.

همانطور که می دانید اگر ملک در رهن بانک باشد باید فک رهن شود که وکیل ملکی می تواند اقدامات لازم جهت فک رهن را نیز انجام دهد.

لیست بهترین وکلای الزام به تنظیم سند رسمی ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.