×

لیست بهترین وکلای دعاوی مربوط به تعلیق قرارداد با توجه به ماده 49 شرایط عمومی پیمان ایران

لیست-بهترین-وکلای-دعاوی-مربوط-به-تعلیق-قرارداد-با-توجه-به-ماده-49-شرایط-عمومی-پیمان-ایران

شناسه : 627

تعلیق قرارداد پیمانکاری

در هنگام تنظیم قراردادهای پیمانکاری، وکلای طرفین سعی می‌کنند تمامی جنبه ها و اتفاقات را پیش‌بینی کرده و متناسب با آن‌ها شرایطی را درباره تعهدات طرفین در قرارداد ذکر کنند. برخی حوادث نیز هستند که ممکن است احتمال وقوع آن‌ها بسیار جزئی باشد و به‌طور مشخص در هنگام عقد قرارداد به آن‌ها اشاره نشود اما به‌صورت کلی وضعیت قرارداد در هنگام بروز چنین حوادثی پیش‌بینی شود. بهترین وکلای دعاوی مربوط به تعلیق قرارداد توضیح می‌دهند که در صورت بروز این حوادث پیش‌بینی‌نشده، قرارداد به‌صورت موقت و مقطعی متوقف خواهد شد تا در ادامه با شرایط و توافقات جدید به حیات خود ادامه دهد.

تعلیق قرارداد پیمانکاری

در هنگام تنظیم قراردادهای پیمانکاری، وکلای طرفین سعی می‌کنند تمامی جنبه ها و اتفاقات را پیش‌بینی کرده و متناسب با آن‌ها شرایطی را درباره تعهدات طرفین در قرارداد ذکر کنند. برخی حوادث نیز هستند که ممکن است احتمال وقوع آن‌ها بسیار جزئی باشد و به‌طور مشخص در هنگام عقد قرارداد به آن‌ها اشاره نشود اما به‌صورت کلی وضعیت قرارداد در هنگام بروز چنین حوادثی پیش‌بینی شود. بهترین وکلای دعاوی مربوط به تعلیق قرارداد توضیح می‌دهند که در صورت بروز این حوادث پیش‌بینی‌نشده، قرارداد به‌صورت موقت و مقطعی متوقف خواهد شد تا در ادامه با شرایط و توافقات جدید به حیات خود ادامه دهد.

بهترین وکلای دعاوی مربوط به تعلیق قرارداد

مدت‌زمان اجرای قراردادهای پیمانکاری اغلب طولانی بوده و بسیاری از این قراردادها نیز به‌صورت مستمر تمدید می‌شوند و به همین دلیل احتمال وقوع اتفاقات غیرمنتظره در حین اجرای کار بالا می‌رود. وکلای دعاوی مربوط به تعلیق قرارداد باید در هنگام بروز اختلافات و مسائل غیرمترقبه به نحوی شرایط حاکم بر طرفین و پروژه را مدیریت کنند که قرارداد همچنان پابرجا باشد اما با شرایط جدیدی که منافع هر دو طرف در آن در نظر گرفته‌شده است.

کلمه کلیدی: بهترین وکلای دعاوی مربوط به تعلیق قرارداد

در صورت تعلیق قرارداد، آیا پیمانکار وظیفه در قبال حفاظت و نگهداری از تجهیزات پای‌کار، مصالح و ساختمان‌ها دارد؟

بله طبق بند الف شرایط عمومی پیمان، در حالت تعلیق قرارداد نیز پیمانکار وظیفه دارد تا از ساختمان‌های موقت، تجهیزات پای‌کار، تأسیسات و مصالح حفاظت نماید.

آیا تمدید تعلیق قرارداد پیمانکاری توسط کارفرما بدون اطلاع پیمانکار امکان‌پذیر است؟

تعلیق قراردادهای پیمانکاری برای دوره زمانی 3 ماهه امکان‌پذیر بوده و پس‌ازآن برای تمدید توسط کارفرما، حتماً باید پیمانکار نسبت به تمدید رضایت داشته باشد.

در صورت دعوی مربوط به تعلیق قرارداد، پرداخت هزینه‌های بالاسری در پروژه بر عهده چه کسی است؟

بهترین وکلای دعاوی مربوط به تعلیق قرارداد در پاسخ به این سوال می‌گویند که پرداخت هزینه‌های بالاسری در زمان تعلیق قرارداد بر عهده کارفرما است.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.