×

لیست بهترین وکلای اکتشاف و استخراج نفت و گاز ایران

لیست-بهترین-وکلای-اکتشاف-و-استخراج-نفت-و-گاز-ایران

شناسه : 648

عملیات نفتی و اکتشاف و استخراج نفت و گاز

عملیات نفتی یا به ‌طورکلی عملیات‌های مربوط به نفت و گاز شامل کلیه مراحل اکتشاف و استخراج نفت و گاز مانند تفحص، نقشه ‌برداری، حفاری، تحصیل و ... شده و تمامی این مراحل باید با توجه به یک چهارچوب قانونی مشخص انجام شوند. فرآیند اکتشاف و استخراج نفت و گاز تحت عنوان قراردادهای مشخصی انجام می‌گیرند که زیر نظر بهترین وکلای داوری در حوزه نفت و گاز منعقد شده‌اند و در آن‌ها تمامی مواردی که لازم است در طی اکتشاف تا استخراج به‌طور قانونی انجام و رعایت شود، به همراه شروط دیگر مانند داوری ذکر شده است.

عملیات نفتی و اکتشاف و استخراج نفت و گاز

عملیات نفتی یا به ‌طورکلی عملیات‌های مربوط به نفت و گاز شامل کلیه مراحل اکتشاف و استخراج نفت و گاز مانند تفحص، نقشه ‌برداری، حفاری، تحصیل و ... شده و تمامی این مراحل باید با توجه به یک چهارچوب قانونی مشخص انجام شوند. فرآیند اکتشاف و استخراج نفت و گاز تحت عنوان قراردادهای مشخصی انجام می‌گیرند که زیر نظر بهترین وکلای داوری در حوزه نفت و گاز منعقد شده‌اند و در آن‌ها تمامی مواردی که لازم است در طی اکتشاف تا استخراج به‌طور قانونی انجام و رعایت شود، به همراه شروط دیگر مانند داوری ذکر شده است.

معرفی بهترین وکلای اکتشاف و استخراج نفت و گاز

اکتشاف و استخراج نفت و گاز در کشور توسط شرکت ملی نفت ایران، فلات قاره و شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری انجام می‌شود که تمامی آن‌ها باید برای اینکه عملکرد خود را در چهارچوب قانون پیش ببرند از وکلای مجرب حوزه اکتشاف و استخراج نفت و گاز کمک بگیرند. 

کلمه کلیدی: بهترین وکلای اکتشاف و استخراج نفت و گاز

منظور از کلمه «عامل» که در قانون تفحص، اکتشاف و استخراج نفت و گاز در سراسر کشور و فلات قاره آمده است، چیست؟

کلمه عامل در این قانون و تبصره‌های آن هر سازمان مشترک، شخص یا دستگاه دولتی یا غیردولتی است که طبق مقررات این قانون مجاز به انجام عملیات‌های نفتی باشد.

آیا می‌توان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های وابسته به آن را جزو اشخاصی که در قانون مربوط به عملیات اکتشاف و استخراج نفت و گاز ذکرشده‌اند، حساب کرد؟

خیر منظور از شخص در این قانون همه اشخاص حقیقی و حقوقی به ‌جز شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های وابسته به آن است.

آیا می‌توان عاملیت یا عملیات پروژه را به پیمانکاران و اتباع خارجی سپرد؟

در این مورد قانون سختگیری‌های خاصی را دارد که باید از بهترین وکلای داوری در حوزه نفت و گاز در خصوص جزئیات و امکان این کار مشاوره گرفته شود.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.