×

لیست بهترین وکلای کاهش جرائم مالیات عملکرد و ارزش افزوده ایران

لیست-بهترین-وکلای-کاهش-جرائم-مالیات-عملکرد-و-ارزش-افزوده-ایران

شناسه : 603

جرائم مالیات عملکرد و ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکردی که مودیان و فعالین اقتصادی مشمول پرداخت آن هستند، یکی از اصلی‌ترین راه‌های تأمین درآمد دولت برای فراهم کردن زیرساخت‌ها و جایگزینی امکانات فرسوده با امکانات جدید است. کوچک‌ترین اشتباه محاسباتی یا عملکردی می‌تواند جریمه‌های سنگینی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه داشته باشد که بسیاری از آن‌ها را می‌توان باکمی دانش قانون مالیاتی تا حد زیادی کاهش داد. بهترین وکلای کاهش جرائم مالیات عملکرد و ارزش افزوده همان افرادی هستند که این دانش را داشته و می‌توانند جرائم مالیات عملکرد و ارزش افزوده را در چهارچوب قوانین موجود کاهش دهند.

جرائم مالیات عملکرد و ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکردی که مودیان و فعالین اقتصادی مشمول پرداخت آن هستند، یکی از اصلی‌ترین راه‌های تأمین درآمد دولت برای فراهم کردن زیرساخت‌ها و جایگزینی امکانات فرسوده با امکانات جدید است. کوچک‌ترین اشتباه محاسباتی یا عملکردی می‌تواند جریمه‌های سنگینی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه داشته باشد که بسیاری از آن‌ها را می‌توان باکمی دانش قانون مالیاتی تا حد زیادی کاهش داد. بهترین وکلای کاهش جرائم مالیات عملکرد و ارزش افزوده همان افرادی هستند که این دانش را داشته و می‌توانند جرائم مالیات عملکرد و ارزش افزوده را در چهارچوب قوانین موجود کاهش دهند.

بهترین وکلای کاهش جرائم مالیات عملکرد و ارزش افزوده

وکلای کاهش جرائم مالیات عملکرد و ارزش افزوده باید از آخرین قوانین تمامی قوانین، بخشنامه‌ها و تبصره‌ها باخبر بوده و با انواع اصول حسابرسی مالی نیز آشنا باشند. این وکلا باید در صورت لزوم بتوانند به ‌حساب‌های مالی موکل خود رسیدگی کرده و با به‌کارگیری هم‌زمان دانش حقوقی و حسابداری خود، اقدامات مفیدی را برای کاهش جریمه موکل انجام دهند.

کلمه کلیدی: بهترین وکلای کاهش جرائم مالیات عملکرد و ارزش افزوده

آیا جریمه تأخیر در پرداخت اظهارنامه ارزش افزوده با جریمه تأخیر در ارسال آن متفاوت است؟

بله این دو کاملاً باهم متفاوت بوده و جریمه تأخیر در پرداخت اظهارنامه ارزش افزوده به‌صورت ماهانه محاسبه‌شده و برابر با 2 درصد مبلغ مالیات ارزش افزوده کل است.

عدم تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده در موعد مقرر چقدر خواهد بود؟

طبق قانون درصورتی‌که مودی اظهارنامه مالیات ارزش افزوده خود را در موعد مقرر تسلیم نکند، مشمول پرداخت جریمه به‌اندازه 50 درصد مالیات تعلق گرفته خواهد شد.

اگر مردی اجازه دسترسی مأمورین مالیات به حسابداری را ندهد آیا مشمول پرداخت جریمه خواهد شد؟

بله فرد مشمول پرداخت جریمه‌شده و برای کاهش آن می‌تواند از بهترین وکلای کاهش جرائم مالیات عملکرد و ارزش افزوده مشاوره دریافت کند.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.