×

لیست بهترین وکلای وکالت در دیوان عالی کشور ایران

لیست-بهترین-وکلای-وکالت-در-دیوان-عالی-کشور-ایران

شناسه : 770

دیوان عالی کشور مرجع دادخواهی از رای های صادر شده توسط قضات و محاکمین می باشد. محل استقرار این دیوان تهران است و دارای  شعبه می باشد. هر شعبه از دیوان عالی کشور از یک رئیس، دو مستشار و دو عضو تشکیل شده است.

وکالت در دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور مرجع دادخواهی از رای های صادر شده توسط قضات و محاکمین می باشد. محل استقرار این دیوان تهران است و دارای  شعبه می باشد. هر شعبه از دیوان عالی کشور از یک رئیس، دو مستشار و دو عضو تشکیل شده است.

تشکیل دیوان عالی کشور بر اساس قانون اساسی کشور بوده و حیطه فعالیت آن را قانون مشخص کرده است. رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور طرفین دعوی و وکلای آنان صورت می پذیرد اما در مواردی که حضور طرفین یا وکلای آنان لازم باشد با دعوت از آن ها رسیدگی انجام خواهد شد.

رای هایی که پس از صدور در دیوان عالی کشور قابل دادخواهی خواهند بود

در خصوص جرایم زیر، رای های صادر شده در دادگاه ها و توسط قضات قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشند:

•    قتل

•    قطع عضو

•    حبس بیشتر از 10 سال

•    حبس ابد

•    نصف دیه در موارد جرم عمد

•    جرایم سیاسی و مطبوعاتی

بررسی پرونده ها در دیوان عالی کشور

پرونده مربوطه پس از ارسال به دیوان توسط رئیس یا معاون او به یکی از شعب ارجاع می شود.

پرونده ها به نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرند مگر در مواردی که به موجب قانون رسیدگی خارج از نوبت مقرر شده باشد. همچنین اگر جرم باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی شده باشد به تشخیص رئیس دیوان رسیدگی خارج از نوبت ضرورت پیدا می کند.

از پرونده گزارش جامعی با توضیح جریان و مستندات قانونی ارائه می شود. رسیدگی بدون حضور طرفین و وکیل آن ها صورت می گیرد مگر اینکه حضور آن ها لازم باشد.

گزارش از پرونده و اوراق آن توسط عضو ممیز قرائت می گردد، دادستان یا نماینده خود با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای فرجام خواسته اعلام نظر می کنند.

در نهایت اعضا شعبه با توجه به پرونده، گزارش و مطالب مربوطه، و با بررسی نظر دادستان کل کشور یا نماینده او اقدام به اخذ تصمیم نهایی می نمایند.

مهلت تعیین شده برای فرجام خواهی برای اشخاصی که در ایران مقیم هستند بیست روز است. همچنین مهلت فرجام خواهی برای ایرانیان خارج از کشور دو ماه خواهد بود.

وکالت در دیوان عالی کشور

پرونده هایی که در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرند از دسته پرونده های کیفری هستند، پس بهترین انتخاب وکیل کیفری برای رسیدگی اولیه به پرونده می باشد.

در صورتی که فرجام خواهی نسبت به رای صادره از دادگاه حقوقی و یا دادگاه خانواده باشد بهترین انتخاب برای شما وکیل خانواده خواهد بود.

وکالت در دیوان عالی کشور باید توسط وکیلی صورت پذیرد که ضمن دارا بودن پروانه وکالت در حیطه مربوط به موضوع شما دارای تخصص و تبحر باشد. او باید با مطالعه دقیق اوراق پرونده و مدارک و مستندات شما بر اساس قوانین و مقررات، اقدام به فرجام خواهی و پیگیری پرونده شما نماید.

همچنین باید در نظر داشته باشید وکالت در دیوان عالی کشور تنها توسط وکیل پایه یک دادگستری و قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور  پذیرفته می شود و وکلاء پایه ۲ و یا کار آموزان حق وکالت در دیوان عالی کشور را ندارند.

لیست بهترین وکلای وکالت در دیوان عالی کشور ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.