لیست بهترین وکلای شکایت از پزشک در مورد عدم ذکر همه جراحات توسط پزشک قانونی ایران

لیست-بهترین-وکلای-شکایت-از-پزشک-در-مورد-عدم-ذکر-همه-جراحات-توسط-پزشک-قانونی-ایران

عدم ذکر همه جراحات توسط پزشک قانونی

در مواردی که قصور پزشکی اتفاق می‌افتد، دادگاه برای مشخص کردن میزان آسیب واردشده به شاکی، وی را برای تشخیص میزان آسیب بدنی واردشده به پزشک قانونی ارجاع می‌دهد. از سویی دیگر معایناتی که زیر نظر پزشک قانونی برای تشکیل پرونده شخصیتی فرد یا تعیین میزان آسیب ضربه یا جراحت واردشده انجام می‌شوند. نظر پزشک قانونی قابل‌اعتراض بوده و درصورتی‌که فرد معتقد باشد که آسیب و جراحات وی بیشتر از آن چیزی است که پزشک قانونی تشخیص داده است، می‌تواند ضمن مراجعه به بهترین وکلای شکایت از پزشک در مورد عدم ذکر همه جراحات توسط پزشک قانونی، درخواست بازنگری و ارائه مستندات نماید.

بهترین وکلای شکایت از پزشک در مورد عدم ذکر همه جراحات توسط پزشک قانونی چه اقداماتی را انجام می‌دهند؟

در مواردی که قصور کادر درمان و پزشک باعث وارد شدن جراحت به فرد شده و یا شکایتی در رابطه با جرائم پزشکی شده باشد و پزشک قانونی نیز در تشخیص میزان آسیب و ذکر همه جراحات واردشده کوتاهی نماید، وکیل می‌تواند با داشتن اختیار از سوی موکل خود، اقدام به طرح شکایت از پزشک قانونی نماید. پس از طرح شکایت در مورد عدم ذکر همه جراحات توسط پزشک قانونی توسط وکیل، قاضی می‌تواند خواهان نظریه تکمیلی و بازنگری از پزشک قانونی و سازمان نظام پزشکی شود تا جزئیات تخلف پزشک قانونی مشخص گردد.

کلمه کلیدی: بهترین وکلای شکایت از پزشک در مورد عدم ذکر همه جراحات توسط پزشک قانونی

شناسه : 563

تا چه مدت پس از صدور نظر پزشک قانونی می‌تواند نسبت به آن اعتراض و شکایت کرد؟

افراد ظرف مدت یک هفته پس از صدور نظر پزشک قانونی مهلت‌دارند تا نسبت به نظر وی اعتراض کنند.

شکایت و اعتراض از پزشک قانونی به دلیل عدم ذکر همه جراحات را در چه مرجع قانونی می‌توان ثبت و پیگیری کرد؟

لایحه اعتراض نسبت به نظر پزشک قانونی را می‌توان در دفتر عمومی دادگاه‌های حقوقی و یا دفتر بازپرس در دادسراها ثبت کرد.

هزینه رسیدگی به شکایت علیه پزشک قانونی بر عهده چه کسی است؟

طبق قانون، هزینه تشکیل جلسه در هر نوبت بر عهده معترض و یا بهترین وکلای شکایت از پزشک در مورد عدم ذکر همه جراحات توسط پزشک قانونی که وکالت وی را بر عهده‌دارند، خواهد بود.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.