لیست بهترین وکلای وکیل قرارداد ایران

لیست بهترین وکلای وکیل قرارداد ایران صفحه 1

تعداد 17 وکیل یافت شد

دکترمریم-سلیمانی-وکیل-پایه-یک-با-20-سال-سابقه-به-عنوان-وکیل-برتر-متخصص-در-زمینه-های-چک،سفته،ملک،زمین-خلع-ید،کلاهبرداری،جعل-و-خیانت-در-امانت

دکتر مریم سلیمانی وکیل پایه یک دادگستری

دکترمریم سلیمانی وکیل پایه یک با 20 سال سابقه به عنوان وکیل برتر متخصص در زمینه های چک،سفته،ملک،زمین خلع ید،کلاهبرداری،جعل و خیانت در امانت

استان تهران | شهر تهران
ماهرخ-کریمی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-وکالت-تخصصی-در-دادگاه-کیفری-1-و2-و-دادگاه-خانواده-،-حقوقی-و-ملکی-،-تفییر-نام،-اخذ-شناسنامه-برای-کودکان-بی-سرپرست

ماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری

ماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری و وکالت تخصصی در دادگاه کیفری 1 و2 و دادگاه خانواده ، حقوقی و ملکی ، تفییر نام، اخذ شناسنامه برای کودکان بی سرپرست

استان تهران | شهر تهران
موسسه-حقوقی-داوری-بین-الملل-صلح-صدرا-با-مدیریت-مسعود-اسلامی-مهر-وکیل-پایه-یک-دادگستری-وکالت-در-کمیسیون-های-ماده-100-شهرداری،-وکالت-در-دادگاه-های-اصل-49-قانون-اساسی-و-مصادره-اموال،-تنظیم-قراردادهای-تجاری-داخلی-و-بین-المللی،-دعاوی-ملکی،-سرقفلی-و-حق-کسب-و-پیشه-و-ارث-و-دعاوی-خانواده

مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده

استان تهران | شهر تهران
دکتر-حامد-نجفی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-مدرس-دانشگاه-علامه-طباطبایی-محقق-تأیید‌شده-در-آمریکا-و-کانادا-وکالت-دعاوی-حقوقی،-مالی،-قراردادی،-ملکی،-کیفری

دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری

دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی محقق تأیید‌شده در آمریکا و کانادا وکالت دعاوی حقوقی، مالی، قراردادی، ملکی، کیفری

استان تهران | شهر تهران
محمد-مومن-زاده-وکیل-پایه-یک-دادگستری-عضو-کانون-وکلای-دادگستری-مرکز-متخصص-در-پرونده-های-کیفری،ملکی،قراردادها،ارث-وخانواده،مواد-مخدرو...

محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری

محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در پرونده های کیفری،ملکی،قراردادها،ارث وخانواده،مواد مخدرو...

استان تهران | شهر تهران
دانیال-کریمی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-8-سال-سابقه-حرفه‌ای-در-دعاوی-بانکی-و-بورس-وکالت-در-دعاوی-ملکی-وکالت-در-هیأت-داوری-بورس

دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری

دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری 8 سال سابقه حرفه‌ای در دعاوی بانکی و بورس وکالت در دعاوی ملکی وکالت در هیأت داوری بورس

استان تهران | شهر تهران
بهزاد-محمدی-نسب-وکیل-پایه-یک-دادگستری-مشاور-حقوقی-متخصص-در-دعاوی-حقوقی-کیفری-و-خانواده

بهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری

بهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی متخصص در دعاوی حقوقی کیفری و خانواده

استان تهران | شهر تهران
ندا-فلاح-وکیل-پایه-یک-دادگستری-وکارشناس-ارشد-حقوق-جزا-و-جرمشناسی-گروه-وکلای-هیواد-و-قبول-دعاوی-حقوقی،ملکی،کیفری-و-تنظیم-قراردادهای-تجاری

ندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری

ندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی گروه وکلای هیواد و قبول دعاوی حقوقی،ملکی،کیفری و تنظیم قراردادهای تجاری

استان تهران | شهر تهران
مرتضی-دستوری-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاور-حقوقی-کانون-وکلای-دادگستری-و-کارشناس-ارشد-حقوق-تجارت-بین-الملل

مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری

مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

استان تهران | شهر تهران
سپهرنظری-و-همکاران-وکلای-پایه-یک-دادگستری-قبول-دعاوی-حقوقی،کیفری،ملکی-و-قراردادها

سپهر نظری وکیل پایه یک دادگستری

سپهرنظری و همکاران وکلای پایه یک دادگستری قبول دعاوی حقوقی،کیفری،ملکی و قراردادها

استان تهران | شهر تهران
دکتر-علی-رفیعی-وکیل-پایه-یک-دادگستری،-دکتری-حقوق-دانشگاه-تهران،-مدرس،-قبول-وکالت-در-دعاوی-حقوقی،-خانواده،کیفری،علایم-و-طرح،-الووکیل،اپلیکیشن-حقوقی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

استان تهران | شهر تهران
مرضیه-عزیزی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-سابقه-حرفه‌ای-در-دعاوی-حقوقی-،وصول-مطالبات،-اجرایی‌های-ثبتی(-چک)-،-خانواده-و-تغییر-نام

مرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری

مرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری سابقه حرفه‌ای در دعاوی حقوقی ،وصول مطالبات، اجرایی‌های ثبتی( چک) ، خانواده و تغییر نام

استان تهران | شهر تهران
گروه-حقوقی-دادمهر-عدالت-وکالت-و-مشاوره-توسط-تیم-تخصصی-در-امور-بانکی،ملکی،خانواده،جرائم-پزشکی،ارث،کلاهبرداری-و...(محدوده-شمال-و-شرق)

موسسه حقوقی دادمهر عدالت وکیل پایه یک دادگستری

گروه حقوقی دادمهر عدالت وکالت و مشاوره توسط تیم تخصصی در امور بانکی،ملکی،خانواده،جرائم پزشکی،ارث،کلاهبرداری و...(محدوده شمال و شرق)

استان تهران | شهر تهران
حمید-رضا-کاکاوند-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاوره-حقوقی-با-18-سال-سابقه-وکالت-و-ده-سال-انجام-امور-تخصصی-وکالت-بانک-صادرات-و-متخصص-در-دعاوی-مربوط-به-امور-بانکی-و-موسسات-مالی-و-اعتباری

حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری

حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

استان تهران | شهر تهران
دکتر-راحله-امیری-قبول-وکالت-در-کلیه-دعاوی-حقوقی-،کیفری-،خانواده(وکیل-پایه-یک-دادگستری)

دکتر راحله امیری وکیل پایه یک دادگستری

دکتر راحله امیری قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ،کیفری ،خانواده(وکیل پایه یک دادگستری)

استان تهران | شهر تهران
الهام-صادقی-تجریشی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-فوق-لیسانس-حقوق-خصوصی-و-عضو-جامعه-جرمشناسی-ایران-قبول-کلیه-ی-دعاوی-حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان

الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری

الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان

استان تهران | شهر تهران
بهشاد-بهپوری-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-کارشناس-ارشد-خصوصی-با-۲۰-سال-سابقه---متخصص-در-دعاوی-حقوقی،-داوری،-ملکی،-قراردادها،-ارث،-خانواده….

بهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد خصوصی با ۲۰ سال سابقه - متخصص در دعاوی حقوقی، داوری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده….

استان تهران | شهر تهران

لیست-بهترین-وکلای-وکیل-قرارداد-ایران

وکیل قرارداد

وکیل قرارداد یک وکیل دادگستری است که در زمینه امور مربوط به تنظیم قراردادها متخصص بوده و دارای دانش و مهارت کافی در این زمینه است. یک وکیل فعال در زمینه قراردادها، می‌تواند به عنوان یک وکیل مشاوره و کسی که وظیفه تنظیم قراردادهای تجاری و غیر تجاری برای اشخاص، شرکت‌ها و سازمان‌ها را برعهده دارد، فعالیت ‌کند. در حقیقت یک وکیل حقوقی فعال در حوزه قرارداد مسئولیت راهنمایی قانونی افراد در رابطه با عقد قراردادها را بر عهده دارد.

ویژگی‌های وکیل فعال در امور تنظیم قرارداد

در این بخش قصد داریم ویژگی‌ها و خصوصیاتی که یک وکیل حاذق و باتجربه باید در زمینه قراردادها داشته باشد بپردازیم.

1.    اولین ویژگی یک وکیل خوب متخصص در امور قراردادها، نگارش اصولی یک قرارداد و درج موارد مهم مانند، شرط ارجاع به داوری، حق فسخ، نحوه جبران خسارت و غیره است.

2.    یک وکیل باتجربه در زمینه تنظیم قراردادها باید حداقل به دو زبان زنده دنیا به ‌خصوص زبان انگلیسی مسلط باشد.

3.    تنظیم قرارداد توسط وکیل متخصص در امور قرارداد می‌تواند از بروز هزینه‌های احتمالی که ناشی از رخ دادن برخی موارد است، جلوگیری کند.  

4.    از آنجایی که وکیل متخصص در زمینه قرارداد، آگاهی نسبتاً بالایی در خصوص بحث داوری و ارجاع آن دارد، در نتیجه می‌تواند با تنظیم یک قرارداد اصولی و درج شروط داوری، قرارداد را به گونه‌ای تنظیم کند که طرفین در صورت بروز اختلاف به‌ جای مراجعت به دادگاه این اختلاف را از طریق داوری حل کنند.

وظیفه وکلای تنظیم قرارداد

در این بخش به معرفی وظایف وکلای تنظیم قرارداد خواهیم پرداخت.

تنظیم قرارداد

مهم‌ترین قدم برای شروع هر رابطه تجاری، تنظیم قرارداد است. افراد می‌توانند با داشتن یک قرارداد محکم حقوقی و تخصصی در حوزه کار و کسب‌ خود، از مزایای این نوع قراردادها بهره‌مند شوند. قراردادی که به خوبی تنظیم شده است، در حقیقت بهترین وکیل قرارداد برای شما در جلسه دادگاه به شمار می‌آید.

وکالت دعاوی قراردادها

جالب است بدانید که دعاوی و اختلافات مربوط به قراردادها بیشترین میزان پرونده‌های مطرح شده در دادگستری را به خود اختصاص می‌دهند.

داوری قراردادها

یک وکیل باتجربه در امور تنظیم قرارداد می‌داند که ارجاع اختلاف به نهاد داوری کم هزینه‌تر و نتیجه بخش‌تر از حالتی که پرونده به دادگاه ارجاع داده می‌شود، خواهد بود.

تنظیم لایحه و دادخواست قراردادها

اگر ضرروی است که اختلافات قراردادی شما با اشخاص در دادگستری مطرح شود و همچنین قصد گرفتن وکیل را نیز ندارید، در نتیجه لازم است تا با کمک گرفتن از خدمات مشاوره یک وکیل خوب، دادخواست، شکواییه و لایحه دفاعیه خود را تنظیم کنید.

قرارداد چیست؟

قرارداد سندی مکتوب بوده که به‌صورت رسمی یا غیررسمی تنظیم می‌شود. زمانی که عقود رایج به شکل مکتوب بین اشخاص نوشته‌شده و شکل رسمی‌تری به خود بگیرد، به آن قرارداد گفته‌شده و بهترین وکلای قرارداد ایران در هنگام تنظیم و عقد قرارداد تأثیر زیادی بر استاندارد و مطابق با قوانین حقوقی کشور بودن قرارداد دارد. هرچند حضور وکیل به‌تنهایی نقشی بر رسمی بودن قرارداد ندارد اما می‌تواند با استانداردسازی و تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی آن را به قرارداد رسمی و قابل استناد قانونی تبدیل کرد.

ضرورت حضور بهترین وکلای قرارداد ایران

تمامی قراردادها با یک نام خاص در قانون شناخته می‌شوند و وکلای قرارداد ایران با تمامی این اسامی و تمامی قوانین و اصطلاحات مربوط به عقد این قراردادها آشنا بوده و نام قرارداد، مفاد آن و تمامی جزئیات را از حیث قانونی بودن آن بررسی می‌کنند.

تمامی قراردادها به‌طورکلی لازم‌الاجرا بوده مگر در مواقعی که شروط فسخ برای آن‌ها ذکرشده باشد و در صورت الزام وکلا می‌توانند به نیابت از هرکدام از طرفین قرارداد، آن را فسخ کنند.

کلمه کلیدی: بهترین وکلای قرارداد ایران

شناسه : 491

برای آن که یک قرارداد به‌درستی تنظیم شود، چه شرایطی لازم است؟

مطابق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، رضایت طرفین، اهلیت، شرعی بودن معامله و تعیین موضوع معامله از شرایط صحت قرارداد محسوب می‌شود.

منظور از لازم‌الاجرا بودن یک قرارداد چیست؟

هیچ‌کدام از طرفین قرارداد حق فسخ یا انحلال آن را نداشته به‌جز زمانی که در متن یا مفاد قرارداد به خیارات فسخ اشاره‌شده باشد.

در مؤسسه‌های حقوق چه نوع قراردادهایی تنظیم می‌شود؟

وکیل متخصص امور تنظیم قرارداد که در مؤسسه‌های حقوقی کار می‌کند، می‌تواند هر نوع قرارداد تجاری و حقوقی که مطابق قانون جمهوری اسلامی ایران، دارای مشروعیت نیز است را تنظیم کند.

چه قراردادهایی جزو قراردادهای معلق محسوب می‌شوند؟

قراردادهایی که تأثیرات آن‌ها وابسته به امر یا تأثیرات خارجی دیگری است و توافقات آن‌ها همانند سایر قراردادها است.

در تنظیم قراردادهای تجاری و حقوقی آیا امکان رجوع به داوری وجود دارد؟

در قراردادهای تجاری و حقوقی، طرفین می‌توانند ضمن قرارداد اصلی و یا در یک قرارداد مجزا به داوری مراجعه کنند.

منظور از قرارداد دووجهی چیست؟

قراردادهای دووجهی برای یکی از طرفین قرارداد جایز و برای طرف دیگر لازم‌الاجرا هستند. طبق گفته‌های بهترین وکلای قرارداد ایران زمانی که شرایط ذکرشده در قرار حقی را برای یکی از طرفین قرارداد قائل شود، قرارداد برای آن طرف جایز و برای طرف دیگر لازم خواهد بود.

بهترین وکیل متخصص در دعاوی

وکیل متخصص را در موضوع مورد نظر پیدا کنید

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.