لیست بهترین وکلای انواع حریم ایران

لیست بهترین وکلای انواع حریم ایران صفحه 1

تعداد 20 وکیل یافت شد

دکترمریم-سلیمانی-وکیل-پایه-یک-با-20-سال-سابقه-به-عنوان-وکیل-برتر-متخصص-در-زمینه-های-چک،سفته،ملک،زمین-خلع-ید،کلاهبرداری،جعل-و-خیانت-در-امانت

دکتر مریم سلیمانی وکیل پایه یک دادگستری

دکترمریم سلیمانی وکیل پایه یک با 20 سال سابقه به عنوان وکیل برتر متخصص در زمینه های چک،سفته،ملک،زمین خلع ید،کلاهبرداری،جعل و خیانت در امانت

استان تهران | شهر تهران
ماهرخ-کریمی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-وکالت-تخصصی-در-دادگاه-کیفری-1-و2-و-دادگاه-خانواده-،-حقوقی-و-ملکی-،-تفییر-نام،-اخذ-شناسنامه-برای-کودکان-بی-سرپرست

ماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری

ماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری و وکالت تخصصی در دادگاه کیفری 1 و2 و دادگاه خانواده ، حقوقی و ملکی ، تفییر نام، اخذ شناسنامه برای کودکان بی سرپرست

استان تهران | شهر تهران
موسسه-حقوقی-داوری-بین-الملل-صلح-صدرا-با-مدیریت-مسعود-اسلامی-مهر-وکیل-پایه-یک-دادگستری-وکالت-در-کمیسیون-های-ماده-100-شهرداری،-وکالت-در-دادگاه-های-اصل-49-قانون-اساسی-و-مصادره-اموال،-تنظیم-قراردادهای-تجاری-داخلی-و-بین-المللی،-دعاوی-ملکی،-سرقفلی-و-حق-کسب-و-پیشه-و-ارث-و-دعاوی-خانواده

مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده

استان تهران | شهر تهران
دکتر-حامد-نجفی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-مدرس-دانشگاه-علامه-طباطبایی-محقق-تأیید‌شده-در-آمریکا-و-کانادا-وکالت-دعاوی-حقوقی،-مالی،-قراردادی،-ملکی،-کیفری

دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری

دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی محقق تأیید‌شده در آمریکا و کانادا وکالت دعاوی حقوقی، مالی، قراردادی، ملکی، کیفری

استان تهران | شهر تهران
محمد-مومن-زاده-وکیل-پایه-یک-دادگستری-عضو-کانون-وکلای-دادگستری-مرکز-متخصص-در-پرونده-های-کیفری،ملکی،قراردادها،ارث-وخانواده،مواد-مخدرو...

محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری

محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در پرونده های کیفری،ملکی،قراردادها،ارث وخانواده،مواد مخدرو...

استان تهران | شهر تهران
دانیال-کریمی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-8-سال-سابقه-حرفه‌ای-در-دعاوی-بانکی-و-بورس-وکالت-در-دعاوی-ملکی-وکالت-در-هیأت-داوری-بورس

دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری

دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری 8 سال سابقه حرفه‌ای در دعاوی بانکی و بورس وکالت در دعاوی ملکی وکالت در هیأت داوری بورس

استان تهران | شهر تهران
بهزاد-محمدی-نسب-وکیل-پایه-یک-دادگستری-مشاور-حقوقی-متخصص-در-دعاوی-حقوقی-کیفری-و-خانواده

بهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری

بهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی متخصص در دعاوی حقوقی کیفری و خانواده

استان تهران | شهر تهران
ندا-فلاح-وکیل-پایه-یک-دادگستری-وکارشناس-ارشد-حقوق-جزا-و-جرمشناسی-گروه-وکلای-هیواد-و-قبول-دعاوی-حقوقی،ملکی،کیفری-و-تنظیم-قراردادهای-تجاری

ندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری

ندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی گروه وکلای هیواد و قبول دعاوی حقوقی،ملکی،کیفری و تنظیم قراردادهای تجاری

استان تهران | شهر تهران
بهشاد-بهپوری-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-کارشناس-ارشد-خصوصی-با-۲۰-سال-سابقه---متخصص-در-دعاوی-حقوقی،-داوری،-ملکی،-قراردادها،-ارث،-خانواده….

بهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد خصوصی با ۲۰ سال سابقه - متخصص در دعاوی حقوقی، داوری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده….

استان تهران | شهر تهران
مرتضی-دستوری-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاور-حقوقی-کانون-وکلای-دادگستری-و-کارشناس-ارشد-حقوق-تجارت-بین-الملل

مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری

مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

استان تهران | شهر تهران
دکتر-علی-رفیعی-وکیل-پایه-یک-دادگستری،-دکتری-حقوق-دانشگاه-تهران،-مدرس،-قبول-وکالت-در-دعاوی-حقوقی،-خانواده،کیفری،علایم-و-طرح،-الووکیل،اپلیکیشن-حقوقی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

استان تهران | شهر تهران
مرضیه-عزیزی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-سابقه-حرفه‌ای-در-دعاوی-حقوقی-،وصول-مطالبات،-اجرایی‌های-ثبتی(-چک)-،-خانواده-و-تغییر-نام

مرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری

مرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری سابقه حرفه‌ای در دعاوی حقوقی ،وصول مطالبات، اجرایی‌های ثبتی( چک) ، خانواده و تغییر نام

استان تهران | شهر تهران
گروه-حقوقی-دادمهر-عدالت-وکالت-و-مشاوره-توسط-تیم-تخصصی-در-امور-بانکی،ملکی،خانواده،جرائم-پزشکی،ارث،کلاهبرداری-و...(محدوده-شمال-و-شرق)

موسسه حقوقی دادمهر عدالت وکیل پایه یک دادگستری

گروه حقوقی دادمهر عدالت وکالت و مشاوره توسط تیم تخصصی در امور بانکی،ملکی،خانواده،جرائم پزشکی،ارث،کلاهبرداری و...(محدوده شمال و شرق)

استان تهران | شهر تهران
حمید-رضا-کاکاوند-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاوره-حقوقی-با-18-سال-سابقه-وکالت-و-ده-سال-انجام-امور-تخصصی-وکالت-بانک-صادرات-و-متخصص-در-دعاوی-مربوط-به-امور-بانکی-و-موسسات-مالی-و-اعتباری

حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری

حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

استان تهران | شهر تهران
الهام-صادقی-تجریشی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-فوق-لیسانس-حقوق-خصوصی-و-عضو-جامعه-جرمشناسی-ایران-قبول-کلیه-ی-دعاوی-حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان

الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری

الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان

استان تهران | شهر تهران
دکتر-راحله-امیری-قبول-وکالت-در-کلیه-دعاوی-حقوقی-،کیفری-،خانواده(وکیل-پایه-یک-دادگستری)

دکتر راحله امیری وکیل پایه یک دادگستری

دکتر راحله امیری قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ،کیفری ،خانواده(وکیل پایه یک دادگستری)

استان تهران | شهر تهران
مهدی-مطلبی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاور-حقوقی

مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری

مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

استان تهران | شهر تهران
سپهرنظری-و-همکاران-وکلای-پایه-یک-دادگستری-قبول-دعاوی-حقوقی،کیفری،ملکی-و-قراردادها

سپهر نظری وکیل پایه یک دادگستری

سپهرنظری و همکاران وکلای پایه یک دادگستری قبول دعاوی حقوقی،کیفری،ملکی و قراردادها

استان تهران | شهر تهران
وب-سایت-جلیل-پورسلیم-بناب-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مدرس-دانشگاه

جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری

وب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

استان تهران | شهر تهران
وب-سایت-موسی-ذبحی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاور-حقوقی-کانون-وکلای-دادگستری-مرکزمتخصص-در-دعاوی-ملکی-حقوقی-و-کیفری-و-خانواده

موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری

وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکزمتخصص در دعاوی ملکی حقوقی و کیفری و خانواده

استان تهران | شهر تهران

لیست-بهترین-وکلای-انواع-حریم-ایران

نقض حریم خصوصی و شخصی در قانون جمهوری اسلامی ایران شامل چه مواردی است؟

مفهوم نقض حریم خصوصی در قوانین جمهوری اسلامی ایران به معنای نفوذ بی‌دلیل به خلوت شخص در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، افشای عمومی واقعیت‌های خصوصی یک فرد که او را در وضعیت دشواری قرار دهد، نقض حریم خصوصی فرد نامیده می‌شود. این عبارت در دنیای مجازی نیز با همین مفهوم دنبال می‌شود. به بیان دیگر، افراد به هیچ وجه اجازه بازنشر اطلاعات خصوصی مردم از صفحات شخصی آن‌ها و نقض حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها و یا وب‌سایت‌ها را ندارند. وکیل دادگستری که به تمامی قوانین این حوزه اشراف کامل داشته و دارای پروانه پایه یک وکالت نیز باشد، وکیل انواع حریم شناخته می‌شود.

روش اعلام شکایت نقض حریم خصوصی در فضای آنلاین

برای اعلام و شکایت در حوزه نقض حریم خصوصی در فضای آنلاین، ابتدا باید بدانیم که شکایت ما با کدام نوع از موارد نقص حریم در اراتباط است. در قدم بعدی، لازم است که شما شکایت خود را به پلیس فتا ارائه کنید. به منظور ثبت شکایت در پلیس فتا، شما می‌توانید به پلیس فتا مراجعه کنید. پلیس فتا، ارگانی است که به طور تخصصی به بررسی جرایم اینترنتی می‌پردازد. همچنین، دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای نیز محل مناسبی برای اعلام شکایت، پیگیری‌های لازم برای تنظیم مجدد حریم خصوصی و مبارزه با جرم نقض حریم خصوصی به شمار می‌آید.
از آنجایی که فضای مجازی و قوانین نقص حریم در آن دارای پیچیدگی‌هایی است، بهتر است به یک وکیل حقوقی مراجعه کرده و یا از خدمات مشاوره وکیل برخی موسسات حقوقی و یا وکلا کمک بگیرید.

هر کسی می‌تواند با مسائل حقوقی درباره حریم خصوصی و انواع آن در ایران روبرو شود. چه شما قصد دارید حقوق خود را در مورد حریم شخصی، حریم سایبری، حریم فیزیکی یا حریم اطلاعاتی دفاع کنید، انتخاب وکیل متخصص و توانمند اولین قدمی است که باید بردارید. در "وکالت آنلاین"، ما به شما کمک می‌کنیم تا بهترین وکیل برای موضوع حریم در ایران را پیدا کنید. ما با دقت فهرستی از وکلای برجسته را که در این حوزه تخصص دارند، تهیه کرده‌ایم.

تجربه و تخصص: انتخاب یک وکیل که در حوزه حریم خصوصی و انواع آن تخصص دارد، اهمیت فراوانی دارد.

سابقه پرونده‌های موفق: یک وکیل با تجربه و موفق باید توانسته باشد در پرونده‌های مشابه، نتایج مطلوب را کسب کند.

ارتباط و شفافیت: وکیل خوبیست که بتواند پروسه‌ها و توضیحات حقوقی را به شکلی ساده و شفاف برای شما توضیح دهد.

با استفاده از "وکالت آنلاین"، شما می‌توانید فهرست ما از بهترین وکلای موضوع حریم در ایران را مشاهده کنید. این فهرست شامل اطلاعات کامل و جزئیات تماس با وکلای برجسته است. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا با بیشترین اطلاعات، بهترین تصمیم را بگیرید.

هنگام انتخاب وکیل برای مسائل حریم خود، ممکن است نگران باشید که چگونه می‌توانید مطمئن شوید که وکیل انتخابی شما درک صحیحی از نیازهای شما دارد و می‌تواند به شما کمک کند. در "وکالت آنلاین"، ما این مسئله را درک کرده‌ایم و برای این منظور امکاناتی فراهم کرده‌ایم.
شما می‌توانید با هر وکیلی از فهرست ما تماس بگیرید و مشورت رایگانی با آن‌ها داشته باشید. این فرصت به شما کمک می‌کند تا با وکیل برای مدتی صحبت کنید، سوالات خود را بپرسید و مطمئن شوید که آن وکیل می‌تواند به شما کمک کند.

علاوه بر این، شما می‌توانید نظرات سابقه مشتریان وکیل را مرور کنید. نظرات مشتریان می‌تواند به شما درک بهتری از کیفیت خدمات وکیل و تجربه کلی کار با آن‌ها بدهد.

در "وکالت آنلاین"، ما متعهد هستیم که شما را در تمام مراحل فرآیند انتخاب وکیل حمایت کنیم. هدف ما این است که شما بتوانید با اطمینان بیشتر و با دانش کامل از حقوق خود، بهترین وکیل را انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده فهرست وکلای ما، به وب‌سایت "وکالت آنلاین" مراجعه کنید.

شناسه : 1670

نقض حریم خصوصی در دنیای مجازی چه شامل چه مواردی است؟

نقض حریم خصوصی به معنای عبور از دیوار‌هایی است که یک فرد برای حفظ اطلاعات شخصی در زندگی خود ایجاد کرده است. علاوه بر این، در همین بستر فضای مجازی نیز قوانینی وجود دارد که به افراد، اجازه سوء استفاده از اطلاعات موجود درصفحه شخصی سایر مردم را نمی‌دهد. نکته حائز اهیمت در مورد فضای مجازی این است که قوانین دنیای واقعی بر آن حاکم بوده و به این ترتیب نقض حریم خصوصی در فضای آنلاین نیز پیگرد قانونی دارد. پیگیری شکایات افراد در فضای مجازی نیز در حوزه اختیارات وکیل انواع حریم محسوب می‌شود. این در حالی است که متخصصان این حوزه بر این باورند که این مفهوم در دنیای مجازی زیر سوال رفته است و افراد با کنار زدن بُعد چهارم، تمام ابعاد زندگی خود را به نمایش می‌گذارند.

مجازات نقض حریم خصوصی افراد در قوانین جمهوری اسلامی ایران چیست؟

طبق بندهای ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۴۰ و ۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه ورود بدون اجازه فرد به حریم خصوصی دیگران و بازی با جان و مال افراد، ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

انواع نقض حریم خصوصی شامل چه مواردی است؟

موارد زیادی وجود دارد که می‌توانند در دسته نقض کننده‌های حریم خصوصی قرار گیرند. از جمله این موارد، می‌توان به تهدید به انتشار عکس‌های شخصی، ضبط مکالمات و تهدید به انتشار آن‌ها، اخاذی، شنود مکالمات، نشر اکاذیب، جاسوسی، سرقت اطلاعات و غیره اشاره کرد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.