×

لیست بهترین وکلای اعتراض به آراء هیاتها و هسته گزینش ایران

لیست-بهترین-وکلای-اعتراض-به-آراء-هیاتها-و-هسته-گزینش-ایران

شناسه : 791

هسته گزینش؛ اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت داوطلبان استخدام و سایر موارد مذکور در ماده ۲ قانون گزینش خواهد بود.

اعتراض به رای هیات ها و هسته گزینش

هسته گزینش؛ اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت داوطلبان استخدام و سایر موارد مذکور در ماده ۲ قانون گزینش خواهد بود.

هیات در صورت عدم تفویض اختیار به هسته گزینش در موارد مقرر در آئین نامه اجرایی، نسبت به تعیین صلاحیت افراد در مشاغل حساس اقدام خواهد نمود.

هیأت مرکزی و هسته گزینش موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوطه، امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید.

افرادی که در مراحل گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند، در صورت اعتراض رای هیات ها و هسته گزینش می‌توانند تقاضای کتبی خود را حداکثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دریافت حکم به مرجع تجدید نظر کننده تحویل دهند و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است.

هر یک از مراجع تجدیدنظر اول و تجدیدنظر دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یک بار می تواند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نمایند.

هسته گزینش و هیات موظفند پس از دریافت اعتراض شاکی به رای هیات ها و هسته گزینش، بلافاصله آن را در دفتر مربوطه ثبت، و در صورت مراجعه حضوری رسید آن را به وی تسلیم نمایند. تاریخ وصول منوط به آغاز تجدید نظر خواهد بود.

آیا رای هسته گزینش پس از اعتراض قابل تغییر خواهد بود؟

هیچ مقام اداری و دولتی نمی‌تواند رای هیات یا هسته گزینش را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر در مواردی که پس از اعتراض به رای هیات ها و هسته گزینش، دیوان عدالت اداری آن را نقض و یا هیأت عالی آن را ابطال و تصمیم دیگری اتخاذ نماید.

نحوه تقدیم دادخواست اعتراض به رای هیات ها و هسته گزینش به دیوان عدالت اداری

رسیدگی به اعتراض به رای هیات ها و هسته گزینش در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و برروی برگه های مخصوص نوشته می شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد سه نسخه باشد.

برخی از داوطلبان در تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری در اعتراض به آرای گزینش به جای اینکه هیات مرکزی یا هسته گزینش را طرف شکایت خود در دادخواست تقدیمی اعلام نمایند دانشگاه علوم پزشکی و یا .... را طرف شکایت قرار می دهد که این امور به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری موجب صدور قرار رد شکایت به علت عدم ارتباط موضوع به طرف شکایت می شود لذا لازم است هیات مرکزی یا هسته گزینش دانشگاه را طرف شکایت خود عنوان نمائید.

جهت اجرای آرای دیوان عدالت اداری باید ابلاغ قضایی آرا به دبیرخانه هیات مرکزی یا دبیرخانه هسته گزینش از طریق مأمور ابلاغ قضایی دادگستری صورت گرفته باشد.

لیست بهترین وکلای اعتراض به آراء هیاتها و هسته گزینش ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.