×

لیست بهترین وکلای اعتراض به آراء تخلفات اداری ایران

لیست-بهترین-وکلای-اعتراض-به-آراء-تخلفات-اداری-ایران

شناسه : 792

تخلفات اداری از جمله موضوعات و مباحثی است که علت تشکیل درصد قابل توجهی از پرونده های مطرح شده در دیوان عدالت اداری می باشد.

اعتراض به رای تخلفات اداری

تخلفات اداری از جمله موضوعات و مباحثی است که علت تشکیل درصد قابل توجهی از پرونده های مطرح شده در دیوان عدالت اداری می باشد.

هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اداری؛ در شمار هیات های اداری و دولتی هستند که با توجه به قوانین و مقررات مربوطه به ویژه براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به تخلفات اداری کارمندان در هر یک از دستگاهای مشمول این قانون تشکیل و در مورد تخلفات و اتهامات منتسب به کارمندان رسیدگی می نمایند.

براساس بند 2  ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و ... از جمله صلاحیت های دیوان عدالت اداری است.

به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور، مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 این قانون (آرای هیات ها و کمیسیون های اداری) برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد خارج کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.

بر اساس همین تبصره در مواردی که ابلاغ واقعی نباشد (یعنی به خود شخص ابلاغ نشده باشد) و ذینفع مدعی عدم اطلاع از آن باشد شعبه رسیدگی کننده به پرونده نخست به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید و در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاص قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند؛ مهلت مذکور ملاک محاسبه است.

منظور از رای قطعی تخلفات اداری چیست؟

رای قطعی تخلفات اداری، رای بعد از تجدید نظر و یا رای غیر قابل اعتراض از اساس می باشد که توسط مراجع قانونی قابل اجرا خواهد بود.

اگر رای صادر شده، رای قطعی باشد، در این شرایط اعتراض به رای تخلفات اداری امکان پذیر نخواهد بود.

تنبیهات اداری در صورت بروز تخلفات اداری

‌الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج – کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا (یک سوم از یک ماه) تا یک سال.

‌د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

‌و – تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌ های مشمول این قانون.

‌ز – تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح – بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.

ط – بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای‌ مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

ی – اخراج از دستگاه متبوع.

ک – انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

لیست بهترین وکلای اعتراض به آراء تخلفات اداری ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.