×

لیست بهترین وکلای وکیل هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ایران

لیست-بهترین-وکلای-وکیل-هیات-حل-اختلاف-کارگر-و-کارفرما-ایران

شناسه : 788

وکیل هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما

در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو گروه هیات های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیات های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدید نظر ) تقسیم شده و در هر استان چندین هیات تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است.

وکیل هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما

در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو گروه هیات های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیات های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدید نظر ) تقسیم شده و در هر استان چندین هیات تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است.

هنگامی که در روابط کارگر و کارفرما اختلافی اعم از اخراج بدون دلیل موجه، نداشتن پرداخت حقوق و خصوصیت ها و مواردی از این قبیل اتفاق می افتد، کارگر می تواند از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما و به کمک وکیل هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به اداره کار مرتبط برای طرح اختلاف رجوع نماید.

لازم به ذکر است اداره کاری صلاحیت بازبینی به اختلاف میان کارگر و صاحبکار را دارد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد.

کارگر پس از رجوع به آن اداره، تقاضای خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می کند و تحویل مسئول دبیرخانه اداره کار خواهد داد. ضمنا اگر کارگر شخصا توانایی طرح اختلاف را نداشته باشد، می تواند یک وکیل هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما را به عنوان نماینده خود معرفی نماید تا به جای وی اقدام به طرح اختلاف کند.

تعریف کارگر و کارفرما

ماده 2 قانون کار در تعریف کارگر و کارفرما بیان می کند: کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق‌السعی به درخواست کارفرما، کار می‌کند و کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی، کار می‌کند.

توافق بین این دو طرف در قرارداد، در چهار نسخه تنظیم می‌شود و در آن آدرس و مشخصات طرفین، محل کار یا کارگاه، شرایط کار، ساعات کار، میزان دستمزد، کار موردنظر و سایر شرایط معمولا  گنجانده می‌شود. باید توجه نمود که لزوما این قرارداد کتبی نیست و ممکن است شفاهی باشد. کتبی نبودن آن ابطال قرارداد فی‌ ما‌بین را در پی ندارد.

هرچند تبصره ۳ الحاقی ماده ۷ قانون کار بیان کرده است: قراردادهای بیش از سی روز باید به صورت کتبی تنظیم شوند.

بر اساس ماده ۸ قانون کار در جهت حمایت از طرف ضعیف این رابطه کاری یعنی کارگر:

شروط مندرج در قرارداد کار نباید مزایای کمتر از قانون کار را برای کارگر در نظر بگیرد که قاعده‌ی آمره می ‌باشد و توافق خلاف آن ممکن نیست. کارفرما می‌بایست کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و مزد او نباید از حداقل قانونی کمتر باشد.

وکیل هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما

زمانی که کارگر درخواست و شکایت خود را از بابت کارفرما به اداره کار تسلیم کرد، اداره کار زمانی را برای بازبینی مورد مشخص خواهد کرد که در چنین روزی کارگر و کارفرما باید به اداره کار مراجعه کنند. طرفین باید در تاریخ مشخص به اداره کار مراجعه کرده و براساس مستندات و مدارک خود، دفاعیات خود را ارائه کنند.

در صورتی که اداره کار نیاز به پژوهش و مطالعه بیشتر جریان بین کارگر و کارفرما را داشته باشند، بازرسان اداره کار به صورت محسوس و نامحسوس به کارگاه مورد نظر مراجعه می کنند و از جریان و نحوه ایجاد اختلاف بین کارگر و کارفرما مطلع شده و گزارش خود را در پرونده منعکس خواهند کرد.

در صورتی که طرفین نسبت به رای صادره از هیات حل اختلاف معترض باشند می‌توانند در مدت  15 روز اعتراض خود را به صورت کتبی نوشته و به اداره کار تسلیم کنند. بعد از این مدت، هیات حل اختلاف مجددا موضوع را بررسی خواهند کرد.

رای هیات حل اختلاف این بار قطعی بوده و فقط می‌توان به کمک وکیل هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما در دیوان عدالت اداری به آن معترض بود. اعتراض به رای صادره نسبت به اجرای حکم ممانعتی ایجاد نمی‌کند، مگر این که مرجع قضایی دستور دهد که اجرای حکم متوقف شود. در مواردی مانند حوادث ناشی از کار، کوتاهی و قصور کارفرما نسبت به پرداخت دیه و پرداخت خسارت تنها محاکم و مراجع دادگستری می‌توانند جریان و موضوع را بازبینی کنند.

لیست بهترین وکلای وکیل هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.