×

لیست بهترین وکلای شکایت از وازت خانه ها در دیوان عدالت اداری ایران

لیست-بهترین-وکلای-شکایت-از-وازت-خانه-ها-در-دیوان-عدالت-اداری-ایران

شناسه : 790

شکایت از وزارتخانه ها در دیوان عدالت اداری

سازمان بازرسی کشور

وظیفه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در وزارتخانه‌ ها، دستگاه‌ های دولتی و عمومی و شرکت‌ های دولتی و موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و به طور کلی دستگاه‌ های اجرایی کشور است.

شکایت از وزارتخانه ها در دیوان عدالت اداری

سازمان بازرسی کشور

وظیفه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در وزارتخانه‌ ها، دستگاه‌ های دولتی و عمومی و شرکت‌ های دولتی و موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و به طور کلی دستگاه‌ های اجرایی کشور است.

چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات وزارتخانه، اداره، شرکت دولتی یا موسسه مأمور به خدمت عمومی در زمینه‌ های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه، رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات شکایتی داشته و  شخصا ذینفع آن بوده و از این سازمان خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود باشید و یا به عنوان یک شهروند آگاه با حس مسئولیت اجتماعی از سو جریان اداری نظیر تضییع اموال عمومی، دولتی، منابع طبیعی و محیط زیست، وجود فساد و جرم و یا دیگر تخلفات اداری اطلاعاتی دارید، می‌توانید  شکایت و یا اطلاعات خود از این گونه سو جریانات را به سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایید تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود.

شکایت از وزارتخانه ها در دیوان عدالت اداری

به منظور اینکه مردم قادر باشند علیه تصمیمات حاکمیتی دولت و مأموران دولتی یا شهرداری‌ها طرح دعوا کنند، در قانون اساسی نهادی به نام "دیوان عدالت اداری" پیش‌بینی شده است؛ البته حق شکایت از تصمیماتی که نهادهای و ماموران دولت و شهرداری در مقام اقدامات تصدی‌گری انجام می‌دهند هم در دادگاه‌های عمومی و حقوقی برای مردم محفوظ است.

شکایت به دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضاییه تاسیس گردیده و به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنان تشکیل شده است.

اختیارات دیوان، محدود به مواردی است که در قانون مشخص شده است و شامل موارد زیر میباشد:

•    رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی تخلفات دولتی

•    رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیات های بازرسی و کمیسیون ها. این کمیسیونها عبارتند از:

•    کمیسیون های مالیاتی

•    شورای کارگاه

•    هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما

•    کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری

•    کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی

•    رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری

•    رسیدگی به شکایات از سازمان تامین اجتماعی

•    رسیدگی به شکایت از کارمندان دولتی

•    رسیدگی به شکایات از ادارات دولتی بابت مصوبات غیرقانونی

•    رسیدگی به تصمیمات و آرای دادگاه ها و مراجع قضایی، دادگستری و نظامی، دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و شکایت از نیروهای مسلح در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

لیست بهترین وکلای شکایت از وازت خانه ها در دیوان عدالت اداری ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.