×

لیست بهترین وکلای شکایت در دادسرای نظامی ایران

لیست-بهترین-وکلای-شکایت-در-دادسرای-نظامی-ایران

شناسه : 1495

طبق قانون به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح، اعم از نظامی یا انتظامی، دادگاه های نظامی تشکیل شده است.

دادسرای نظامی به چه منظور تشکیل می گردد؟

طبق قانون به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح، اعم از نظامی یا انتظامی، دادگاه های نظامی تشکیل شده است.

دادسرای نظامی، در کنار دادگاه نظامی قرار داشته و تعقیب و تحقیق در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه های مذکور را بر عهده دارند.

این دادسرا ها در مرکز هر استان تشکیل می گردد و در شهرستان ها در صورت نیاز، تحت عنوان “دادسرای نظامی ناحیه” تشکیل می شود.

انواع دادگاه های نظامی

در قانون آیین دادرسی کیفری در بخش سازمان قضایی نیرو های مسلح به انواع دادگاه های نظامی اشاره کرده است:

    الف ـ دادگاه نظامی دو.

    ب ـ دادگاه نظامی یک.

    پ ـ دادگاه تجدید نظر نظامی.

    ت ـ دادگاه نظامی‌ دو زمان جنگ.

    ث ـ دادگاه نظامی یک زمان جنگ.

    ج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ.

چه کسانی نظامی محسوب می شوند؟

ماده ۱ قانون نیرو های مسلح به این امر اشاره کرده است:

دادگاه های نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه ‌افراد زیر که در این قانون به اختصار «‌نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند.

    ‌الف – کارکنان ستاد کل نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.

    ب – کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

    ج – کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

    ‌د – کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.

    ‌هـ – کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

    ‌و – کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.

    ‌ز – محصلان – موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراکز آموزش نظامی و‌ انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

    ح – کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیرو های مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح ‌محسوب می‌شوند.

تبصره ۱ – جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می‌کنند ‌در دادگاه های نظامی رسیدگی می‌شود.

در چه مواردی می‌توان در دادسرای نظامی شکایت کرد؟

در صورتی که جرم در رابطه با وظایف مامور نباشد دادسرای عمومی محل وقوع جرم صلاحیت داشته لکن در صورتی که جرم در رابطه با وظایف مامور باشدشاکی لازم است به دادسرای نظامی محل وقوع جرم مراجعه و با تقدیم شکوائیه و ابطال تمبر، شکایت خود را مطرح نماید. در صورتی که سازمان قضایی نیرو‌های مسلح صلاحیت رسیدگی به شکایت را داشته باشد، پس از تعیین شعبه، پرونده در شعبه دادیاری یا بازپرسی ثبت و قاضی دستورات لازم را برای پیگیری صادر می‌نماید.

در مورد بخش دیگر سوال، امکان ارسال اظهارنامه نیز وجود دارد؛ اما الزامی برای پاسخ دادن به آن نیست.

اما از طریق سامانه ۱۹۷ نیز امکان شکایت وجود دارد. ازجمله مواردی که می‌توان بواسطه وقوع آنان از پلیس شکایت کرد به شرح ذیل است:

۱) اخذ بی‌مورد مدارک

۲) عدم پاسخگویی به موقع به مراجعین به دلایلی همچون صرف صبحانه، ناهار و یا برگزاری مراسم

۳) افشای اطلاعات موضوع پرونده توسط کارکنان کلانتری،

۴) تغییر موضوع شکایت توسط مأموران کلانتری،

۵) عدم عودت وسایل شخصی و مدارک اخذ شده از مراجعان،

۶) مفقود شدن مدارک مراجعان

۷) عدم رعایت حقوق شهروندی و استفاده از الفاظ نامناسب و برخورد فیزیکی

۸) سهل انگاری در اجرا و ابلاغ احکام قضایی

۹) موکول نمودن امور ارباب رجوع به روز بعد با توجه به جدول زمان رسیدگی

۱۰) کم و زیاد کردن اوراق پرونده

۱۱) عدم تشکیل به موقع پرونده به هنگام مراجعه شکات با توجه به جدول زمان رسیدگی

۱۲) مطالبات نامشروع و غیرقانونی

۱۳) عدم تشکیل پرونده در کلانتری حتی اگر موضوع در حوزه دیگری اتفاق افتاده باشد.

لیست بهترین وکلای شکایت در دادسرای نظامی ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.