×

برابر اصل ۶۱ قانون اساسی اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری است و مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است. ایجاد تشکیلات قضایی و نصب قضات عادل و شایسته قانوناً در عهده رییس قوه قضاییه قرار می گیرد. مراجع قضایی به اعتبار صلاحیت به دو دسته مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می شوند. مراجع اختصاصی (استثنایی) در مقابل مراجع عمومی قرار دارند.

صلاحیت مراجع اختصاصی به اعتبار ویژگی جرم یا موضوع دعوا یا ویژگی های مجرمین یا طرفین دعوا مشخص می گردد.

اینها اصول اساسی تشکیل یک مرجع قضایی است. اما دادگاه ویژه روحانیت برای جرایم و اعمال خلاف شأن روحانیون و جرایم عمومی بدون رعایت این اصول و مبتنی بر قانونگذاری های موازی ایجاد گردید. مطابق آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت این دادگاه از مجموعه قوه قضاییه خارج است و تحت نظارت عالیه رهبر قرار دارد. همچنین تأسیس این دادگاه با حکم مقام رهبری است. دادستان ویژه روحانیت و حاکم شعبه اول دادگاه از سوی مقام رهبری منصوب می گردند.

در سال ۱۳۸۴ این آیین نامه اصلاح گردید و نصب قضات دادگاه های ویژه روحانیت تا حدودی همانند سایر قضات گردید.

رسیدگی اختصاصی یا به اصطلاح افتراقی به برخی موضوعات یا اشخاص تحت هر عنوان پیام آور عدم تساوی افراد در برابر قانون است. علی الخصوص که دادگاه ویژه روحانیت وضعیت متفاوتی را حتی نسبت به مراجع اختصاصی ایجاد نموده است. چراکه تشکیل دادگاه ویژه ی روحانیت به مناسبت شخصیت روحانیون ایجاد گردیده است، بنابراین باید صلاحیت رسیدگی به اتهامات صنفی روحانیون را داشته باشد اما مطابق آیین نامه صلاحیت عام تری به این نهاد داده شده است.

صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت

مطابق آیین نامه؛ دادگاه ویژه روحانیت صلاحیت رسیدگی به این موارد را دارد:

الف) کلیه جرایم روحانیون

ب) کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون

ج) کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف روحانی باشد.

د) کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده می شود.

البته آیین نامه به همین حد هم اکتفا ننموده و حتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون که رسیدگی به آن مطابق قوانین در صلاحیت مراجع عمومی است در موارد خاص و بر حسب ضرورت به تشخیص دادستان منصوب را به دادگاه ویژه روحانیت اعطا نموده است! اعطای چنین صلاحیت هایی که به نهادی که پایه های قانونی معتبری ندارد زیر پا گذاشتن اصل تساوی همگان در برابر قانون است. با این تعابیر دادگاه ویژه روحانیت حتی از مراجع اختصاصی همچون دادگاه نظامی هم پا را فراتر گذاشته است و نه به عنوان یک مرجع اختصاصی که به مثابه یک مرجع اخص مطرح است. جدا کردن گروهی از افراد از دیگر شهروندان آن هم بدون دلیل منطقی و معقولی نتایج ضرر باری را به همراه خواهد داشت.

قابلیت اعتراض احکام دادگاه ویژه روحانیت

در خصوص قابلیت اعتراض احکام دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایم و اعمال خلاف شأن روحانیون ابتدا باید گفته شود که دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایم روحانیون دارای ساختار ، یک رییس و دو مستشار در شعب دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت می باشد .

در خصوص اینکه کدام یک از جرایم و اعمال خلاف شأن روحانیون و احکام دادگاه های ویژه روحانیت قابلیت اعتراض دارند باید گفت که احکام دادگاه ویژه روحانیت اگر توسط افراد مجاز به اعتراض به احکام دادگاه ویژه روحانیت محکوم علیه یا قائم مقام قانونی وی ، شاکی یا قائم مقام قانونی وی انجام شود قابل تجدیدنظر می باشد .

در صورتی که خلاف شرع یا قانون بودن احکام دادگاه های ویژه روحانیت محرز گردد و توسط دادستان کل ویژه روحانیت ، دادستان کل ویژه روحانیت به رای اعتراض کرده و عنداللزوم حکم را متوقف می کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کند .

همچنین اگر خلاف موازین بودن حکم محرز  باشد و توسط دادستان مجری حکم ، دادستان مجری حکم بدوا اعتراض خود را به قاضی صادر کننده تذکر می دهد با عدم قبول قاضی پرونده با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب جهت ارسال به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود .

نحوه اقدام قاضی دادگاه ویژه روحانیت پس از احراز اشتباه خود ، اگر اشتباه جزیی باشد ، قاضی رای اصلاحی برای جرایم و اعمال خلاف شأن روحانیون صادر می کند . اگر دادگاه بدوی اشتباهی کرده باشد که آن اشتباه از دسته اشتباهات مهم و اساسی باشد  در این صورت قاضی دادگاه تجدیدنظر ویژه قضات حکم را نقض می کند و پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاه های ویژه روحانیت اعاده می کند.

دکتر حسین مروج


مرجانه فشنگچی


دکتر حمید احمدی راد

تهران، تهران، تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، نبش بیمارستان تهران کلینیک، کوچه آزادگان، پلاک ۹ ، واحد ۱۶

02128427685 09121786653

دکتر حمید احمدی راد وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی


ندا اقوامی

تهران، تهران، انتهای اشرفی اصفهانی،سیمون بلوار،نبش خیابان زارع،پلاک 4،مجتمع استاد شهریار طبقه دوم جنوبی

02144800364 02144874143 09124585704

ندا اقوامی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد متخصص در دعاوی حقوقی: قراردادها،شرکت ها،خانواده، تجاری(چک ، سفته و ...)، ارث، امور حسبی


مریم عرب رحمتی پور


علی بیگ زاده

خوزستان، اهواز، اهواز - کیان آباد بین خیابان 14 و 15 غربی - ساختمان هشت بهشت طبقه 3 واحد 6

06133389165 09166041449

علی بیگزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی


مهدی مطلبی

تهران، تهران، خیابان قائم مقام فراهانی خیابان دهم پلاک ۹واحد۲

02188546028 02188736182 02188735878 09122792790

مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی


مهدی جعفرزاده مزاری

تهران، تهران، تهران خیابان سهروردی خیابان ابن یمین نبش کوچه ۲۲ پلاک ۵۶ طبقه پنجم واحد۹

02188500721 02188500722 09123099018

مهدی جعفرزاده مزاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی


مهدی مظفری


حسین صفائی

تهران، تهران، تقاطع خیابان ولیعصر و خیابان فاطمی روبروی مترو جهاد پلاک ۱۵ طبقه سوم

02188993160 09128486085

حسین صفائی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی


فاطمه ایزدی فیروز اباد

تهران، رباط کریم، رباط کریم اول بلوار امام خمینی جنب بانک ملی پاساژ نیکنام طبقه اول واحد۲

02156411362 09124126383

فاطمه ایزدی فیروز اباد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص امور خانواده حقوقی کیفری وثبتی


رضا عبدالمحمد


وحید دهنوی

کرمانشاه، کرمانشاه، پارکینگ شهرداری خیابان حاج محمد تقی اصفهانی روبه رو ی آزمایشگاه رازی ساختمان ابن سینا طبقه 5واحد 3

08337235675 09188575383

وحید دهنوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کسب رتبه برتر آزمون جامع وکالت پذیرش کلیه دعای حقوقی ، کیفری ، خانواده و مهاجرت


علی رفیعی

تهران، تهران، تهران - خیابان مطهری - بعد از مترو مفتح -خیابان علی اکبری- خیابان نقدی -پلاک 17 - طبقه سوم

02146018353 09124447724

علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده علایم تجاری و طرح صنعتی


بهنام جعفری


محسن یکتن خدایی


فرزاد مختاری

تهران، تهران، تهران - صادقیه - خ آیت ا... کاشانی - ابتدای شاهین جنوبی - مجتمع تجاری اداری ساحل - ورودی ۱- ط۳ - واحد ۶ -

09123262648

فرزاد مختاری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی قبول وکالت در دعاوی حقوقی،کیفری، شهرداری ،دادگاه انقلاب و خانواده


مصطفی محمدپور

خوزستان، بندرماهشهر، بندر امام خمینی بلوکیا خ سعیدی نبش سعیدی ۴

09121192348

مصطفی محمدپور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی


سارا بهمن پور

کردستان، سنندج، سنندچ خیابان مولوی کوچه طلوع ساختمان دایان طبقه دوم واحد 10

09183770357 09183770357

سارا بهمن پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری


فرید مظفری

تهران، تهران، تهران میدان فردوسی خیابان قرنی پلاک73طبقه دوم واحد پنجم

09125777025

فرید مظفری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی


دکتر مریم سلیمانی

تهران، تهران، یوسف آباد خیابان اسدآبادی بین خیابان دهم ودوازدهم پلاک ۹۴ طبقه ۴ واحد ۱۴

02188480562 09121908732

دکترمریم سلیمانی وکیل پایه یک ۱۷ سال سابقه وکالت متخصص، چک،ملکی،قراردادها،کالاهبرداری،جعل اسناد و خیانت در امانت


دکتر غلامرضا میرزایی نژاد


سیدمیثم حسینی


دکتر غلامرضا میرزایی نژاد


حامد اسکندری

فارس، شیراز، شیراز، فلکه گاز، ۱۰۰ متر به سمت میدان اطلسی، طبقه فوقانی بانک رفاه کارگران، واحد یک، دفتر وکالت حامد اسکندی

09171114836 09171114836

حامد اسکندری، وکیل پایه یک دادگستری شیراز متخصص دعاوی حقوقی کیفری خانواده،کیفری اراضی


مسعود اسلامی مهر


مجیدرضا اسد صالحی