×

لیست بهترین وکلای حبس تعزیری درجه 1، 2 و یا 3 ایران

لیست-بهترین-وکلای-حبس-تعزیری-درجه-1،-2-و-یا-3-ایران

شناسه : 1511

تعزیر در قانون مجازات اسلامی‌ به مجازات یا عقوبتی گفته می‌شود که در برابر تخلفی برای مجرم در نظر گرفته می‌شود. از جمله مجازات هایی که در این گروه قرار می گیرند می توان به حبس، جزای نقدی و شلاق اشاره کرد. بنابرابن، می توان این طور نتیجه گرفت که مجازات تعزیری حدود، دیات و قصاص که در شرع به آن پرداخته شده است را در بر نمی گیرد.

تعزیر در قانون مجازات اسلامی‌ به مجازات یا عقوبتی گفته می‌شود که در برابر تخلفی برای مجرم در نظر گرفته می‌شود. از جمله مجازات هایی که در این گروه قرار می گیرند می توان به حبس، جزای نقدی و شلاق اشاره کرد. بنابرابن، می توان این طور نتیجه گرفت که مجازات تعزیری حدود، دیات و قصاص که در شرع به آن پرداخته شده است را در بر نمی گیرد.

به این ترتیب می توان گفت جرایم در حقوق جزای کشور به ۴ دسته مجزا تقسیم می شوند:

•    جرایمی که موجب حدود شوند مانند زنا، قذف، شرب خمر، ارتداد، سرقت، محاربه و… شوند.

•    جرایمی که با توجه به آن برای مجرم حکم قصاص در نظر گرفته می‌شود مانند ضرب و جرح، قتل عمدی و نقص عضو

•    جرایمی‌ که شامل قتل شبه عمد، قتل خطای محض، آسیب وارد کردن بر اندام‌‌های بدن (سر، صورت، لب، پا، بینی، گوش، زبان و…) و همچنین آسیب رساندن به حواس پنجگانه باشد و مجرم محکوم به پرداخت دیه شود.

جرایمی که موجب تعزیر شده و در شرع برای آن جزایی در نظر گرفته نشده است، به همین جهت قضاوت آن به حاکم واگذار شده است. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه و به شکل اخص به حبس تعزیری به تفصیل خواهیم پرداخت.

همان طور که پیشتر به آن اشاره شد یکی از مجازات هایی که در دسته مجازات های تعزیری قرار می گیرد حبس تعزیری است.

در حقیقت حبس تعزیری  به حبسی گفته می‌شود که در برابر حبس ابدی قرار می گیرد. به زبان ساده تر حبس تعزیری برای تخلفات شرعی و اعمال حرام در نظر گرفته شده است  و برای آن دسته از جرایمی‌ است که برای آنها در شرع مجازات دقیقی تعیین نشده است.

به علاوه، حبس تعزیری حبسی است که قابل اجرا خواهد بود و برای متهم اجرا خواهد شد، با این حال، برخی تصور می‌کنند که حبس تعزیری قابل فروش است، در صورتی که چنین چیزی صحت ندارد. اما می‌توان حبس تعزیری را به جزای نقدی تبدیل نمود.

از سوی دیگر، این نوع مجازات که به نوعی تادیب محسوب می‌شود، بر طبق شرع و ماده 16 موجود در قانون مجازات اسلامی‌ ایران در اختیار حاکم قرار گرفته است. با این حال، لازم به ذکر است در برخی مواقع حبس تعزیری در برابر حبس تعلیقی قرار می‌گیرد و در نهایت متهم محکوم به اجرای آن حکم نخواهد بود.

حبس تعزیری درجه 1 و 2 و 3

مطابق ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه ۱

حبس بیش از بیست و پنج سال

جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

مصادره کل اموال

انحلال شخص حقوقی

درجه ۲

حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

درجه ۳

حبس بیش از ده تا پانزده سال

جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده۱- مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زیر کاهش يافته یا تبدیل می شود:

الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثناي تبصره آن) به حبس درجه شش؛

ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛

پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود.

ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتي كه ميزان خسارت‌وارده يكصد ميليون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت‌وارده؛

ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛

ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزاي نقدي درجه شش؛

ماده۲- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق می شود:

تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي‌باشد.

ماده۳- یک تبصره به‌شرح زیر به‌عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره۶- تمام حبسهای ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.

لیست بهترین وکلای حبس تعزیری درجه 1، 2 و یا 3 ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.