×

لیست بهترین وکلای وکیل وصول مطالبات ایران

لیست-بهترین-وکلای-وکیل-وصول-مطالبات-ایران

شناسه : 799

وکیل وصول مطالبات

وصول طلب یا مطالبه وجه دعوای حقوقی است وکلیه دعاوی حقوقی ازطریق نگارش دادخواست که فرم مخصوصی است انجام پذیر است. تنطیم دادخواست اهمیت فوق العاده ای دارد و همچنین تشخیص نوع دعوی درسرنوشت پرونده بسیار موثر است.

مطالبه وجه دعوای مالی و مستلزم پرداخت کامل هزینه دادرسی ازسوی موکل می باشد.

وکیل متخصص در وصول مطالبات

تعدادی از وکلای پایه یک دادگستری وموسسات حقوقی معتبر، به صورت تخصصی انجام پرونده های وصول مطالبات را دردستور کار خود قرارداده و به دلیل حجم بالای پرونده های وصول مطالبات وتخصصی بودن، وکیل وصول مطالبات، تمامی مراحل انجام کار دراین موسسه های حقوقی ازابتدا تا انتها توسط وکیل وصول مطالبات انجام می شود.

پرونده های مطالبه وجه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی مستقر درادارات ثبت اسناد و املاک هر شهری و نیز از طریق دادگاه های عمومی حقوقی قابل انجام است. طرح موضوع دراجرای اسناد رسمی ثبت کم هزینه و زمان بر است اما از طریق دادگاه و به کمک وکیل وصول مطالبات در مدت زمان کمتر و با هزینه های بیشتری قابل انجام است.

وکیل وصول مطالبات درصورتی که ازطریق اجرای ثبت اسناد رسمی، امکان انجام و وصول مطالبات را داشته باشد و یا ازطریق محاکم دادگستری، تعرفه های قانونی حق الوکاله رعایت نموده ودرصورتی که مبلغی بیش ازتعرفه دریافت نماید ملزم به پرداخت مالیات کامل مبالغ دریافتی می باشد.

مراحل وصول مطالبات از طریق وکیل

اولین گام برای وصول مطالبات دعوت از بدهکار و صحبت کردن وکیل با اوست.

در گام دوم ارسال اخطاریه اگر از طریق مذاکره ، وصول مطالبات انجام نشد اخطاریه ای توسط وکیل تنظیم و برای بدهکار بفرستید و تذکرات قانونی در مورد عدم پرداخت مطالبه را به او هشدار دهید.

در گام سوم شکایت از بدهکاراگر مذاکره و اخطار کتبی موثر نشد، زمان طرح شکایت حقوقی به دادگاه است و با استفاده از وکیل وصول مطالبات، می توان براساس ادله و مستندات قانونی به نتیجه رسید.

 با پیگیری وکیل وصول مطالبات می توان وجه چک را از طریق اجرای ثبت اسناد مطالبه کرد.

وصول مطالبات از طریق دادگاه زمانی که دادخواست حقوقی در مورد مطالبه طلب انجام شد، منشی دادگاه تاریخی برای جلسه رسیدگی تعیین می کند و در جلسه رسیدگی براساس دلایل و مستندات و رسید وجه طلب، می توان ادعای خود را اثبات کرد.

مزایای وصول مطالبات از طریق وکیل

•    نیازی به حضور خواهان یا شاکی در جلسه دادرسی نمی باشد.

•    وکیل وصول مطالبات می تواند نسبت به توقیف اموال بدهکار اقدام نماید.

•    وکیل وصول مطالبات می تواند علاوه بر مطالبه اصل طلب، ضرر و زیانی که موکل با آن مواجه شده است را از بدهکار وصول و همچنین می تواند نسبت به خسارت تاخیر تادیه اقدام نماید.

•    وکیل وصول مطالبات می تواند نسبت به جلب بدهکار اقدام نماید.

انتخاب موضوع

وکیل متخصص را در موضوع مورد نظر پیدا کنید

لیست بهترین وکلای وکیل وصول مطالبات ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.