×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

مدیردولتی - واحدهای مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران


مسئولیت متصدی حمل و نقل


اعتراض به حصر وراثت ، اعتبار امرمختومه ، نسب ، فرزندخواندگی


وجه التزام تاخیر درانجام تعهد ، ابطال اجرائیه ثبتی بعلت اقدام خارج از موعد یکماهه ، اعتبار امر مختومه ، رد شهادت


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره (45) قانون بودجه سال 1380کل کشور


آئین نامه اجرائی توسعه و تقویت دوره های تحصیلی تکمیلی (مقاطع و فوق تخصصی ) از محل اعتبارات ریالی - ارزی ردیفهای 113501و 129024 قانون بودجه سال 1380 کل کشور


وضع قاعده آمره در خصوص تعیین تاریخ خاص برای قبول و ثبت اسناد و مدارک پزشکی و درمانی بیماران احتیاج به حکم قانونگذار دارد


قانون موافقتنامه حمل و نقل جاده ای و ترانزیت مسافر وکالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس


قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973 (مارپل 1973 78)


اصلاح آئین نامه دادرسی اداری


آئین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برقدار


آئین نامه اجرائی تعیین وظایف وزارت مسکن وشهرسازی


اصلاح تبصره 1 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت املاک


اصلاح آئین نامه نحوه همکاری وکمک دولت بموسسات تعاونی مستخدمین رسمی


قابل اعتراض بودن احکام غیابی در دعوائی که خواسته آن تا بیست هزار ریال باشد


قانون مالک ومستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور رای لازم العمل باشد بکلیه دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت


احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام صحیح است


درصورتی که مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری بخدمت قضائی منصوب گردد ولو اینکه مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقاء بپایه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضائی اشکالی ندارد


خسارت تاخیر تادیه شامل دعاویی نیز که خواسته آن پول خارجی است میشود