×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به مردمی کردن باشگاههای ورزشی عمومی در سراسر کشور


لایحه قانونی راجع به تبدیل وضع استخدامی مستخدمین پیمانی (موقت) شهرداری تهران به (ثابت)


لایحه قانونی اجازه استرداد گمرکی و سود بازرگانی و عوارض وصولی از مشروبات الکلی که منهدم میشود


لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره کارکنان دولت و مشمولین قانون تامین اجتماعی که در جریان انقلاب اسلامی ایران از کار افتاده یا بدرجه شهادت نائل شده یا میشوند


لایحه قانونی اجازه پرداخت معادل ریالی نود هزار دلار بمنظور کمک به پناهندگان هندوچین


لایحه قانونی مربوط به تسریع در امر تصفیه شرکت سهامی کارخانجات ایران


لایحه قانونی نحوه واگذاری یکهزار واحد مسکونی در شهر اهواز


لایحه قانونی راجع به نحوه استفاده از اعتبار ردیف 501004 (نهادهای انقلاب ) در سال جاری


لایحه قانونی راجع به اصلاح بندهای الف و ب ماده 3 لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب 1357 12 29


لایحه قانونی الحاق یک تبصره بماده 6 لایحه قانونی دادگاههای عمومی


لایحه اصلاح ماده 31 الحاقی به قانون شکار و صید مصوب دیماه 1353 و تبصره 1 آن


لایحه قانونی راجع به انتقال پژوهشگاه شاهنشاهی پزشکی و علمی سابق خراسان به دانشگاه فردوسی


لایحه قانونی بخشودگی زیان دیرکرد وامهای پرداختی به زارعین چغندر کار


لایحه قانونی تادیه و تسویه بدهی مالیاتی عملکرد سا ل 1357


لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم ، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی


لایحه قانونی در مورد الحاق یک تبصره به ماده 37 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها


لایحه قانونی راجع به چاپ سری اول اسکناسهای جدید دولت جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 05 3


لایحه قانونی راجع به معافیت وزارت دفاع ملی و سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن از پرداخت حقوق و هزینه های گمرکی و غیر گمرکی کالاهای مورد مصرف ارتش


لایحه قانونی راجع به کارمزد وام پانصد میلیون ریالی که وزارت مسکن و شهرسازی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار داده است