×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

لایحه قانونی اجازه هزینه انجام انتخابات شوراهای شهر در 156 شهر مرکزشهرستان از مانده اعتبار صرفه جویی شده انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی


لایحه قانونی راجع به وصول حقوق دریافتی کسانیکه از تاریخ 1342 3 15 لغایت 1357 11 22 بعه نمایندگی مجلسین منصوب شده اند


لایحه قانونی راجع به عدم اخذ وجوه مربوط به هزینه تمبر اعلامیه های ازدواج و طلاق


لایحه قانونی تعمیم درجات موقت درجه داری به نیروی زمینی ارتش


لایحه قانونی معافیت مبلغ پنچاه میلیون ریال هزینه بقیه پروژه فونیکس از شمول قانون محاسبات عمومی و مقررات و آئین نامه معاملات دولتی


لایحه قانونی واگذاری سازمان ورزشی و فرهنگی تاج به سازمان تربیت بدنی ایران


لایحه قانونی اجاره انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پایین واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان ری


لایحه قانونی راجع باصلاح قسمت اخیر ماده 5 قانون مقررات مرزنشینان مصوب 1344 12 8


لایحه قانونی تمدید قراردادهای داخلی ارتش جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی نحوه تامین حقوقی گمرکی وسود بازرگانی وتمدید ضمانتنامه های وصولی


لایحه قانونی الغاء قانون تشکیل سازمان غله و قند و شکر و چای کشور مصوب 1352 2 25


لایحه قانونی ارزیابی سهام شرکت ماختیشم اسرائیل


تامین اعتبار برای اجرای طرحها و فعالیتهای جهاد سازندگی از محل اعتبار هزینه های ضرور عمرانی و عملیات اضطراری در روستاها


لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف


لایحه قانونی بازپرداخت وجوه مربوط به بخشودگی مالیاتی سود ویژه پرداختی به کارگران موضوع بند 9 ما ده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن


لایحه قا نونی اجازه خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از عضویت انستیتوی بین المللی پنبه


لایحه قانونی فروش اراضی شهرداری کرج درتپه مراد آب به صاحبان اعیانی خانه های ساخته شده در اراضی مذکور


لایحه قانونی اصلاح ماده 3 قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح با ا فسران ، درجه داران و افراد شهربانی کل کشور


لایحه قانونی شمول حکم تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور و آئین نامه اجرائی آن در مورد کارکنان مستمری بگیر و وراث مستمری بگیر کارکنان متوفی وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی که مستمری آنان بموجب مجوزهای قانونی


لایحه قانونی اصلاح ماده 3 قانون خرید اراضی و ا بنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347