×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص پیمانهای ارزی صادرکنندگان کالاهای صادراتی


آئین نامه اجرائی ماده (10 ) الحاقی به قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان موضوع ماده(5 ) قانون اصلاح مواردی از قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان والحاق موادی به آن مصوب 1370


قانون اصلاح ماده 33 قانون مبارزه بامواد مخدر


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی تخلفات اداری


آئین نامه اجرائی قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش وپرورش


تصویبنامه در خصوص سرمایه گذاری بخشهای عمومی ،تعاونی وخصوصی در جهت ساخت ،مونتاژوتعمیر هواپیماهی سبک وهلی کوپتر


تصویبنامه درخصوص مقررات مربوط به اخذ تضمین و تادیه پیش پرداخت برای کارهای پیمانکاری


آئین نامه اجرائی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری ا سلامی ایران


تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 7 24


نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص تبصره ماده 299 قانون م ا


اساسنامه شرکت حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران


اساسنامه شرکت حمل ونقل جمهوری اسلامی ایران


اساسنامه شرکت حمل ونقل جاده ای یخچالدارجمهوری اسلامی ایران


لغو تصویبنامه واگذاری توزیع خودرو از طریق وزارت صنایع سنگین


تصویبنامه درخصوص خروج فرش و قالیچه توسط مسافران عازم به خارج از کشور


اساسنامه شرکت سهامی تهیه ، تولید و توزیع علوفه


آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


تصویبنامه راجع به مبلغ بیست میلیارد ریال از در آمد سال 1370 بانک مرکزی ، جهت افزایش سرمایه بانک کشاورزی


آئین نامه اجرائی تبصره ( 38 ) قانون بودجه سال 1371 کل کشور


آئین نامه مرخصی های اعضای نهضت سواد آموزی