×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به اصلاح لایحه قانونی اجازه فروش خانه های سازمانی مصوب 1358 7 17


لایحه قانونی الحاقی به لایحه قانونی مربوط به پاکسازی وایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی


لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای ملی آموزش و پرورش


قانون انتخابات مجلس شورای ملی کشور جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی راجع به اصلاح ماده 51 قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه 1350


لایحه قانونی راجع به افزایش مدت مندرج در ماده 38 قانون امور گمرکی از پنجسال به ده سال و تغییرات آن


لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استانها


لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت


لایحه قانونی اصلاح ماده 24 قانون اصلاح پاره أی از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356


لایحه قانونی راجع به اتمام عملیات ساختمانی شهرک ها ومجتمع های مسکونی نیمه تمام


لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب


لایحه قانونی اخذ عوارض از وسائل نقلیه جاده ای ، مسافری و باری خارجی


قانون تسهیلات مالی برای کارآیی بیشتر واحدهای صنعتی مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران


لایحه قانونی استفاده از خانه های خالی جهت اسکان فاقدین مسکن


لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها بمنظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی اجازه فروش خانه های سازمانی


لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت وابسته بوزارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان اوقاف به سازمان مزبور


لایحه قانونی متمم بودجه سال 1358


لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی


لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه، بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی